การใช้น้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีอีซี

การใช้น้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีอีซี

น้ำคือชีวิต คำนี้ไม่เกินความจริง เพราถ้าสำคัญกับชีวิตมนุษย์ ก็ต้องสำคัญกับการประกอบอาชีพของมนุษย์

น้ำคือชีวิต คำนี้ไม่เกินความจริง เพราถ้าสำคัญกับชีวิตมนุษย์ ก็ต้องสำคัญกับการประกอบอาชีพของมนุษย์  ซึ่งในที่นี้คือการผลิตและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นถ้าสถาการณ์น้ำมีปัญหานั่นหมายถึงอุตสาหกรรมการผลิตจะมีปัญหาตามไปด้วย และถ้าเป็นชีวิตมนุษย์

ในการงานแถลงข่าว“ผลประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2562 และทิศทางการดำเนินงานปี 2563 มุ่งสู่การเป็นผู้นาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ได้เผยถึงข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรม 

157742668380

สำหรับการใช้น้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีปริมาณที่สูงมาก และหากจะจำแนกเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ก็จะพบว่า มีสัดส่วนค่อนข้างสูงและแนวโน้มก็ชี้ว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การจัดการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ใช่เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ แต่ต้องเป็นน้ำที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนการผลิต และที่มากไปกว่านั้นคือ ในส่วนนักลงทุนที่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ควรมีความมั่นใจก่อนตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะในอีอีซี