อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 ก.ย.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 ก.ย.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ เวลาประมาณ 16.56น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)