ชีวิตยุคใหม่ ภายใต้กล้องวงจรปิด

ชีวิตยุคใหม่ ภายใต้กล้องวงจรปิด

ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การสอดส่องพฤติกรรม โดย "กล้องวงจรปิด" และนับวันกล้องวงจรปิดที่ว่านี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อดูจากกราฟฟิกจะเห็นว่า ประเทศที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมากที่สุดคือจีน

เมื่อปี 2560 จีน กลายเป็นประเทศที่มีเครือข่ายกล้องวงจรปิดมากที่สุดในโลก ทั่วประเทศมีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งแล้ว 170 ล้านตัว และคาดว่าภายในปี 2563 จีนจะมีกล้องเพิ่มอีก 400 ล้านตัว ในจำนวนเหล่านี้รวมถึงกล้องที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) สุดล้ำเพราะมีเทคโนโลยีจดจำใบหน้าด้วย

ชีวิตยุคใหม่ ภายใต้กล้องวงจรปิด

จีนอ้างว่า ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อตามหาตัวคนหาย และป้องกันอาชญากรรม แต่สิ่งนี้จุดประเด็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ในฐานะที่กล้องวงจรปิดถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ เพื่อกระชับอำนาจการควบคุมประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน

ในส่วนของไทย แม้ยังไม่ติดโผประเทศที่มีกล้องวงจรปิดมากที่สุดในโลก เนื่องจากทางการไม่ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากนัก และการสอดส่องส่วนใหญ่ทำในรูปแบบของการส่งคนไปติดตามตัว แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ในอนาคตจะมีปริมาณกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นมากกว่านี้