TFEX REPORT 30 August 2019

TFEX REPORT 30 August 2019

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 30 August 2019 มีปริมาณการซื้อขายที่ 483,013 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 211,320 สัญญา Single Stock Futures 201,971 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 51,003 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 22,111 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 15,893 สัญญา USD Futures 2,413 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,144,782 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,096.47 จุด เพิ่มขึ้น 13.15 จุดและมีเคบ่าสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -7.17 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการ
ซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

                Product                Most Active Series            Volume         Settlement           Change

         SET50 Index Futures          S50U19                        183,981             1,089.3            11.7 (1.09%)
         Stock Futures                    JASU19                          24,285                6.7                0.2 (3.08%)
         Gold Online Futures            GOU19                          28,180             1,529.9            -12.1 (-0.78%)
         Gold Futures                      GF10V19                       15,840              22,280            -190 (-0.85%)
         Gold-D Futures                  GDU19                              409                1,529.8           -11.7 (-0.76%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3H20 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 46.4 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -1.2 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

              ประเภทผู้ลงทุน        สัดส่วนการซื้อขาย

             ผู้ลงทุนสถาบัน              30.18%

             ผู้ลงทุนทั่วไป                52.86%

             ผู้ลงทุนต่างประเทศ          16.96%