‘12 ปี’ตลาดทีเฟ็กซ์ เร่งเชื่อม‘ต่างประเทศ’

‘12 ปี’ตลาดทีเฟ็กซ์ เร่งเชื่อม‘ต่างประเทศ’

"12 ปี" ตลาดทีเฟ็กซ์ เร่งเชื่อม "ต่างประเทศ"

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ปีที่ 12 และได้ผงาดขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ในแง่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์

ข้อมูลจากตลาดทีเฟ็กรายงานว่า ผลการดำเนินงานของทีเฟ็กซ์ ในปี 2559 พบว่า มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 69.5 ล้านสัญญา เติบโตจากปี 2558 ที่ 48.5 สัญญา หรือเติบโต 43% ติดอันดับที่ 27 ของโลก จากตลาดที่ถูกจัดอันดับทั่วโลกจำนวน 55 แห่ง ในขณะที่สัญญาคงค้างในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 1.96 ล้านสัญญา เติบโตจากปีก่อนที่ 1.91 ล้านสัญญา โดยสิ่งที่เข้ามาช่วยการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ คือ การเปิดให้บริการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นรายตัว Single Stock Futures โดยทีเฟ็กซ์ของไทยถูกจัดอันดับของปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด เป็นอันดับที่ 7 ของโลก โดยมีปริมาณ 33.82 ล้านสัญญา ในขณะที่สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าก็ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยในปี 2559 มีปริมาณสัญญาทั้งสิ้น 2.90 ล้านสัญญา ติดอันดับที่ 7 ของโลก ทั้งหากพิจารณาจากสัดส่วนตามปริมาณการซื้อขายจะพบว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นรายตัวอยู่ที่ 49% ในขณะที่สัญญา ในขณะที่สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า อยู่ที่ 4%

สำหรับประเภทนักลงทุนพบว่า สัดส่วนผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักลงทุนทั่วไปอยู่ที่ 54 % นักลงทุนสถาบันอยู่ที่ 36 % นักลงทุนต่างชาติ อยู่ที่ 10

การขยายฐานของนักลงทุนนั้นยังมีการเติบโตที่ดี แม้ยังมีจำนวนที่น้อยกว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม โดยใน 3 เดือนแรกปี 2560 มีจำนวนบัญชีทั้งสิ้น 133,772 บัญชี จากสิ้นปีก่อนที่ 129,284 บัญชี ส่วนพฤติกรรมของนักลงทุนนั้น 80% ของผู้ที่ทำการซื้อขายในตลาดทีเฟ็กซ์จะเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว และจากเก็บข้อมูลพบว่า เป็นนักลงทุนเพศชาย 68% เพศหญิง 32% โดยผู้ลงทุนมีช่วงอายุลดลงมาอยู่ที่ 30 -39 ปี จาก เมื่อ 10 ปีก่อนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้จากการทำงาน 5 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท และพฤติกรรมการหาติดตามข่าวสารนั้นจะทำผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ ทีเฟ็กซ์ เปิดเผยว่า การเติบโตของตลาดทีเฟ็กซ์ในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจัยที่เติบโตได้ดี เรามองว่าเกิดจากสินค้าที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้

และหลังจากนี้ สิ่งที่ทีเฟ็กซ์จะขับเคลื่อนคือการสร้างฐานของนักลงทุนต่างชาติให้มากขึ้น  โดยจะเน้นการสร้างช่องทางการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะกับประเทศสหรัฐ ซึ่งทีเฟ็กซ์อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตเพื่อเชื่อมต่อการซื้อขายไปยังประเทศสหรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน นอกจากนี้ยังเดินสายให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจคือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า ซึ่งประเทศไทยมีสภาพคล่องที่ดี และการเข้ามาของโกลด์ดี ในช่วงไตรมาสที่ 3 จะช่วยสร้างความคึกคักมากขึ้น

ส่วนภาวะตลาดทีเฟ็กซ์ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมาแล้ว 1 เดือน ยอมรับว่าภาพรวมการซื้อขายอาจจะซบเซาไปบ้าง เนื่องจากความผันผวนในตลาดหุ้นนั้นน้อยลง ทำให้มูลค่าการซื้อขายของทีเฟ็กซ์ลดลงไปด้วย ซึ่งเป้าหมายในปีนี้ ทีเฟ็กซ์คาดหวังปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 3.1 แสนสัญญาต่อวัน และขยายฐานนักลงทุนให้เพิ่มขึ้นอีก 1.3 หมื่นบัญชี

ชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เปิดเผยว่า การเติบโตของทีเฟ็กซ์ในช่วงที่ผ่านมาถือได้รับการตอบรับที่ดีมาก และมีการขยายตัวที่มากขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านของปริมาณการซื้อขายต่อวัน แม้ว่าในหลายมุมมองตลาดทีเฟ็กซ์ไทยมีขนาดที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้น

“ในมุมมองของผมตลาดทีเฟ็กซ์เติบโตได้ดีในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา การเติบโตค่อนข้างดี โดยเฉพาะในมูลค่าคงค้างที่มีมูลค่าสัญญาค่อนข้างสูง รวมถึงมีสินค้าที่หลากหลายทำให้นักลงทุนสามารถเข้ามาทำการซื้อขายได้”

อย่างไรก็ตาม ทีเฟ็กซ์ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะในสภาพคล่องการซื้อขายในหลายสินค้าที่ยังมีอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะในอนุพันธ์ในประเภท ออปชั่น ที่สภาพคล่องของประเทศไทยยังถือว่าน้อยมาก ทั้งที่ต่างประเทศมูลค่าการซื้อขายของตลาดออฟชั่นสูงที่สุดในการซื้อขายอนุพันธ์

ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การมีผู้บริหารสภาพคล่องเข้าไปช่วยกระตุ้นการซื้อขาย ซึ่งที่ผ่านมาทีเฟ็กซ์ก็ได้เพิ่มผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าการซื้อขายปรับเพิ่มขึ้นและมีทิศทางที่ดีขยายตัวได้ต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา บล.ทรีนิตี้ได้มีส่วนเข้าไปช่วยดูแลสภาพคล่องการซื้อขายให้กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นรายตัวซึ่งมีการตอบรับที่ค่อนข้างดี

สำหรับคำแนะนำผู้ลงทุนในตลาดทีเฟ็กซ์นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีวินัยในการลงทุน และทำตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถประสบความสำเร็จในตลาดทีเฟ็กซ์ได้