ซีไอเอ็มบีเตรียมขยับขึ้นดอกเบี้ย

ซีไอเอ็มบีเตรียมขยับขึ้นดอกเบี้ย

"ซีไอเอ็มบี ไทย" เผยอัตราดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น หลังแบงก์พาณิชย์ต้องระดมเงินฝาก

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ทั้งเงินฝากและเงินกู้ เนื่องจากมีความต้องการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ หลังจากการเมืองมีเสถียรภาพ โดยคาดว่าในปลายไตรมาส 3 จะมีความชัดเจนในการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ธนาคารพาณิชย์จึงต้องมีการระดมเงินฝาก เพื่อปล่อยสินเชื่อในการลงทุนโครงการต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งจะเริ่มเห็นการขยายตัวของสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 4 หลังจากที่ไตรมาสแรกสินเชื่อเติบโตค่อนข้างต่ำ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง

ดังนั้น การแข่งขันระดมเงินฝากในช่วงที่เหลือของปีจะมีความเข้มข้นมากขึ้นจากต้นปีที่การแข่งขันไม่รุนแรง โดยดูได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12-15 เดือน ยังปรับขึ้นไม่มาก อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ต่ำกว่าปลายปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3-4 โดยธนาคารซีไอเอ็มบีฯ เชื่อว่า เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากการพัฒนาทางการเมืองที่มีความชัดเจน จะทำให้ประชาชนเริ่มจับจ่ายและบริโภคมากขึ้น ขณะที่ภาคเอกชนมีการลงทุน จึงทำให้ธนาคารออกแคมเปญเงินฝากมาระดมทุน โดยในเดือนสิงหาคม ธนาคารออกแคมเปญเงินฝากวันแม่ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ต่อปี ซึ่งคาดว่าจะมีลูกค้ามาฝากเงิน 2,000-3,000 ราย ระดมเงินฝากได้ 1,000 ล้านบาท และเงินฝากประจำ 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคมนี้ ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยปีนี้ธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะระดมเงินฝากให้ได้ 30,000 ล้านบาท จากที่ครึ่งปีแรกสามารถระดมเงินฝากและผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม หุ้นกู้ ได้แล้ว 18,000 ล้านบาท