พาณิชย์เผยส่งออกพ.ย.ลดลง 4 %

พาณิชย์เผยส่งออกพ.ย.ลดลง 4 %

"ปลัดพาณิชย์"แถลงส่งออกพ.ย.ลดลง 4 % มีมีมูลค่าทั้งสิ้น 18,757 ล้านดอลลาร์

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพ.ย. ว่า การส่งออกมีมูลค่าทั้งสิ้น 18,757 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4.08% การนำเข้ามีมูลค่า 19,314.2 ล้านดอลลาร์ ลดลง 8.6% ส่งผลให้เดือนพ.ย.ขาดดุลการค้า 557 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่การส่งออกในรอบ 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.)มีมูลค่า 210,090.1ล้านดอลลาร์ ลดลง 4.49% ขณะที่การนำเข้ารอบ11 เดือนมูลค่า 231,997.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.22% ขาดดุลการค้า 21,097.8 ล้านดอลลาร์

การส่งออกทั้งปี 2556 ต้องรอดูเดือนธ.ค.อีกครั้ง ถ้าหากส่งออกได้1.98 หมื่นล้านดอลลารฺ์ จะขยายตัวได้ 0.2% ถ้าส่งออกได้มูลค่า 1.9 หมื่นล้านจะติดลบ 0.06%