กองทุนตะวันออกกลางซื้อหุ้นซีพีเอ็น

กองทุนตะวันออกกลางซื้อหุ้นซีพีเอ็น

เซ็นทรัลพัฒนาแจงจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบพีพีให้กองทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะตะวันออกกลางเริ่มให้ความสนใจลงทุนธุรกิจค้าปลีก

นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และสายงานบริหาร ทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) กล่าวว่า ผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 130 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 50.75 บาท มูลค่ารวม 6.5 พันล้านบาท นั้น บริษัทได้จัดสรรให้กับสถาบันต่างประเทศ 60% ซึ่งผู้ที่ได้รับเป็นประเภทกองทุน โดยเฉพาะมีกองทุนตะวันออกกลาง เช่นอาบูดาบี้ เริ่มเข้ามาลงทุนกันมากขึ้นด้วย

"สาเหตุที่กลุ่มตะวันออกกลางมาซื้อหุ้นเป็นผลจากการไปโรดโชว์ครั้งก่อน และนักลงทุนต่างประเทศมองว่าเมื่อเปิดกระแสเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ธุรกิจค้าปลีกจะได้รับปรโยชน์ในครั้งนี้ จึงเข้ามาลงทุน ซึ่งบริษัทจัดสรรได้จำนวนจำกัด ปัจจุบันมีสัดส่วนเพดานต่างชาติใกล้เต็ม 30% อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนจะเดินทางไปโรดโชว์อีก เพราะต้องการให้ผู้ถือหุ้นมีความหลากหลายมากขึ้น"

ภายหลังจากที่บริษัทขายหุ้นเพิ่มทุนแบบพีพี มีจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาด (ฟรีโฟลท) เพิ่มขึ้นเป็น 50% ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะไม่มีการระดมทุนในตลาดทุนอีกในช่วง 2 ปีข้างหน้า ยกเว้นแต่มีการลงทุนขนาดใหญ่ สำหรับการเพิ่มทุนรอบนี้จะทำให้บริษัทมีเงินสดเข้ามาบริษัทอีก 6.5 พันล้านบาท ซึ่งจะนำเงินที่ได้มาใช้พัฒนาโครงการที่เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี และโครงการศาลยา ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2557

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า เซ็นทรัลพัฒนารายงานผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบพีพี จำนวน 130 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 50.75 บาท ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ 60% ที่เหลือเป็นของนักลงทุนในประเทศ ซึ่งบริษัทจะได้รับเงินมูลค่า 6.5 พันล้านบาท