เอเจนซี่ฯ ชี้ อสังหาฯยังไม่ล้นตลาด

เอเจนซี่ฯ ชี้ อสังหาฯยังไม่ล้นตลาด

เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท เผยผลสำรวจภาพรวมตลาดอสังหาฯประเภทที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ยังไม่พบภาวะล้นตลาด

นางสาวปัทมา จันทรานุกูล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด กล่าวถึง กรณีที่หลายฝ่ายออกมาระบุว่า ตลาดที่อยู่อาศัยต่างจังหวัดในแถบภูมิภาคจะเกิดปัญหาล้นตลาด ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ขอย้ำว่าตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคยังไม่ล้นตลาดแน่นอน

โดยอ้างอิงจากการสำรวจตลาดทั่วประเทศ ยังไม่พบจังหวัดใดที่จะมีปัญหาที่อยู่อาศัยล้นตลาด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบางคนเห็นว่า อาจมีปัญหาการล้นตลาดนั้น ในความเป็นจริงที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ขายดีมาก และเพิ่งฟื้นตัวเมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมานี้เอง

สำหรับจังหวัดที่กำลังโดดเด่น ได้แก่ จังหวัดหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูง ได้แก่ หนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น จังหวัดเหล่านี้ มีบริษัทมหาชนจากกรุงเทพมหานครเริ่มเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น การลงทุนของบริษัทมหาชนส่วนใหญ่ มุ่งเน้นที่โครงการอาคารชุดซึ่งปรากฏว่าขายดีเป็นอย่างมาก และยังไม่เกิดภาวะล้นตลาดแต่อย่างใด

ภาพรวมของการลงทุนที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ปรากฏว่า 52% อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีก 9% อยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งปรากฏว่า สินค้าในเมืองพัทยาขายดีมาก ผลสำรวจของ เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตทฯพบว่า สินค้าที่อยู่อาศัยเหล่านั้นน่าจะขายหมดในเวลา 6 เดือน ส่วนในกรณีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล น่าจะขายหมดในเวลา 12 เดือน จึงจะเห็นได้ว่า ตลาดยังไปได้ด้วยดี