'สัมมา'ชี้ที่ดินเขตเมืองภาคอีสานราคาพุ่ง

'สัมมา'ชี้ที่ดินเขตเมืองภาคอีสานราคาพุ่ง

ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังริมทรัพย์ ย้ำที่ดินในหัวเมืองอีสานและกรุงเทพฯราคาแพงช่วง1-2ปี รัฐบาลไม่สามารถแก้ได้ นอกจากกล่าวตักเตือน

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์"กรุงเทพธุรกิจทีวี" ผ่านรายการตรงประเด็นข่าวค่ำ
เรื่อง "เอกชนหวั่นฟองสบู่ราคาที่ดิน" ที่ราคาแพงขึ้นมากในหัวเมืองต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

นายสัมมา กล่าวว่า การสำรวจตัวเลขล่าสุดที่ราคาที่ดินจากการเดินทางดูหลายจังหวัดในภูมิภาค พบว่าที่อีสานราคาที่ดินขึ้นค่อนข้างเร็ว ช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา ทั้งจ.อุดรธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร และจังหวัดอื่นๆด้วย ราคาบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ในเขตอ.เมือง ราคาอาจเพิ่มขึ้นเท่าตัว หรือเกือบเท่าตัวทีเดียว ซึ่งเป็นราคาที่ขึ้นเร็ว

นอกจากนั้นในจังหวัดอื่นๆ เช่นในพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือในขอนแก่น ในจ.เชียงใหม่ เชียงราย ราคาที่ดินก็ขึ้น ขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ ในกรุงเทพมหานครเองพื้นที่แถวย่านสุขุมวิท ซึ่งเดิมที่ราคาที่ดินแถวสี่แยกเพลินจิต ราคาตกตารางวาละเป็นล้านแล้ว ระยะหลังไม่ใช่สี่แยกเพลินจิตอย่างเดียว แต่นกินพื้นที่ตั้งแต่สุขุมวิทตอนต้นไปถึงสุขุมวิทตอนเกือบกลางๆก็ได้ ราคาก็ขึ้น ไปแปดเก้าแสนล้านหนึ่ง มันหลายแปล งก็เป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนใหญ่ ที่ดินปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา

นายสัมมา กล่าวว่า ประเด็นแรก ถ้าเป็นพื้นที่ในต่างจังหวัด จะพบว่าราคาที่ดินแพงขึ้นในจังหวัดหลัก จังหวัดที่เรียกว่า"ยุทธศาสตร์ทางภูมิภาค" เนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นประเภทโมเดิร์นเทรด ประเภทห้างสรรพสินค้า รุกออกไปเปิดกิจการมากขึ้น นอกเหนือจากนั้น ก็ยังมีผู้ประกอบการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ จากส่วนกลางเข้าไปเปิด แต่คิดว่าหลักใหญ่ๆ มาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำธุรกิจ ประเภทอื่น เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นหลัก เพราะว่าโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆ เพราะว่าการไปเปิด กิจการในต่างจังหวัด ก็ต้องใช้ที่ดินจำนวนมาก ที่ดินแปลงใหญ่แล้วพอมีการซื้อที่ดินแปลง ใหญ่ ทำให้ราคาที่ดินบริเวณข้างเคียงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ประเด็นที่สอง การที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในพื้นที่เหล่านั้น เนื่องจากเป็นเส้นทาง ยุทธศาสตร์อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในเส้นทางยุทธศาสตร์ ที่อนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูง ผ่านหรืออยู่ในเส้นทางที่เรียกว่า เป็นแนวการค้าชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปป.ลาว ซึ่งกำลังมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วก็มีนักลงทุนต่างชาติในสปป.ลาวอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนจากจีน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น แล้วก็ประเทศตะวันตก รวมทั้งพี่น้องชาวลาวเอง ก็ข้ามฝั่งจากฝั่งสปป.ลาว ข้ามมาค้าขายหรือเข้ามาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านค้าต่างๆ ในย่านจังหวัดภาคอีสาน ทำให้กิจการดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น

ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังริมทรัพย์ กล่าวย้ำว่าจุดการค้าเสรี รัฐบาลคงจะทำอะไรตรงนี้ไม่ได้มากในช่วงขณะนี้ ราคาที่ดินที่แพง ขึ้นเป็นการแพงขึ้นช่วงประมาณปี สองปีที่ผ่านมาเป็นหลัก แต่ว่าถ้าไปเร็วกว่านี้อีกก็คงมีสิ่งเดียวที่ทำได้ในขณะนี้ คือการตักเตือนเท่านั้น เพราะว่าถ้ามีหลายๆคนออกมา พูดราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเวลานี้ก็ชั่งใจแล้ว ส่วนหนึ่งก็บอกว่าซื้อที่ดินทิ้งไว้ ผู้ซื้อที่ดินทำกิจการการค้า ก็ต้องซื้อไว้ทำโครงการแนวสูง คือ คอนโดมิเนียม

"โครงการแนวราบก็ไม่คุ้ม ส่วนหนึ่งพอราคาแพงขึ้นมาก ผู้ประกอบการเอง ถ้าทำก็มีการแตกประเด็นอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้มีเงินหนาสักนิดหนึ่ง ก็ซื้อที่ดินแล้วทำโครงการคอนโดมิเนียมแนวสูง ราคาที่ปรับขึ้นไปสูงก็ไม่ได้เป็นทุกตารางนิ้วของจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองเท่านั้นเอง"ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวทิ้งท้าย