อสังหาฯม.ค.เปิดใหม่17โครงการ1.1หมื่นล้าน

อสังหาฯม.ค.เปิดใหม่17โครงการ1.1หมื่นล้าน

เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทฯเผยอสังหาฯเดือนม.ค.เปิดใหม่ 17 โครงการ มูลค่า 1.1 หมื่นล้าน ลดลงเล็กน้อยเทียบธ.ค.55 หลังโหมเปิดตัวช่วงปลายปี

นางสาวปัทมา จันทรานุกูล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวน้อยลง เนื่องจากได้เปิดตัวไปกันมากแล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 17 โครงการ ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 จำนวน 30 โครงการ อีกทั้งจำนวนหน่วยขาย และมูลค่าโครงการก็ลดลงด้วย ลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวนรวม 4,418 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 11,376 ล้านบาท

ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุดเหมือนเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,727 หน่วย (84.4%) รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 620 หน่วย (14.0%) ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 67 หน่วย (1.5%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ สำหรับบ้านเดี่ยวจะตั้งอยู่ในบริเวณถนนบางนา-ตราด ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ถนนเทิดราชัน และถนนบางกรวย-ไทรน้อย เป็นต้น และทาวน์เฮ้าส์มีการเปิดอยู่ค่อนข้างน้อย ซึ่งจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอบนอก เช่น บริเวณย่านพุทธมณฑลสาย 4 และเทพารักษ์ เป็นต้น ส่วนอาคารชุดจะมีการพัฒนาในเขตกรุงเทพชั้นกลาง ตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร และแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) สายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) เป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการเปิดบริเวณพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาด้วย เช่น บริเวณมหาวิทยาลัยมหานคร (ย่านหนองจอก)

หากพิจารณามูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนมกราคม 2556 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,376 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน -14,066 ล้านบาท (เดือนธันวาคม 2556 มีมูลค่า 25,442 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ -55%

ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คืออาคารชุด 8,514 ล้านบาท (75%) รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 2,673 ล้านบาท (24%) ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 149 ล้านบาท (1%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคา 3-5 ล้าน ส่วนอาคารชุดจะเน้นที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นสำคัญ

เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 3 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง