บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคาร แนะทำตามนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคาร แนะทำตามนี้

บรรยากาศยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่ธนาคารออมสิน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู แนะผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน

(11 มี.ค.2566) บรรยากาศยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่ธนาคารออมสิน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เช้านี้มีชาวบ้านเดินทางมารอทำการยืนยันตัวตน พร้อมทั้งผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยชาวบ้านมารอธนาคารเปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ธนาคารจะเปิดให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. แต่ชาวบ้านกลัวว่าจะมีคนมามากเหมือนวันทำงานปกติจึงพากันมาตั้งแต่เช้า โดยเมื่อถึงเวลาเปิดให้บริการทางเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้ เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการพร้อมทั้งแจกบัตรคิวให้ ซึ่งก่อนจะทำการให้บริการทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจงว่า ในวันนี้ทางธนาคารจะทำการยืนยันตัวตนให้และจัดทำการผูกระบบพร้อมเพย์บัญชีธนาคารเข้ากับบัตรประชาชนและโทรศัพท์ให้ แต่จะไม่เปิดบัญชีในวันหยุดเนื่องจากจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบการเงิน จึงแจ้งให้ผู้ที่จะมาเปิดบัญชีได้มาเปิดในวันทำการปกติ ส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู ก็ได้เปิดให้บริการประชาชนเช่นกัน

ประชาชนบางคนเมื่อมาตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่พบว่าตัวเองมีสิทธิ์ บางคนตั้งใจจะมาเปิดบัญชีแต่ทางธนาคารไม่ได้ให้บริการเปิดบัญชี ก็บอกว่าจะมาใหม่ในวันทำการปกติ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคาร แนะทำตามนี้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคาร แนะทำตามนี้

 

นอกจากนั้น ชาวบ้านที่มาบางคนบอกว่าขบวนการมีหลายขั้นตอนยุ่งยาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ บางคนไม่มีโทรศัพท์ ไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยเนื่องจากหูตึงฟังไม่ได้ยินก็เลยไม่ซื้อโทรศัพท์ใช้ ผู้สูงอายุแต่ละคนก็มีเลขที่บัญชีอยู่แล้ว จึงอยากให้โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุไปเลยจะได้สะดวก ไม่ต้องมาผูกเข้ากับระบบพร้อมเพย์ ซึ่งชาวบ้านบางคนก็ยังไม่เข้าใจถึงการให้บริการของระบบพร้อมเพย์

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยสามารถเปิด "บัญชีพื้นฐาน" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน 

กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้) โดยใช้เอกสาร ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดคลิกที่นี่)
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่ welfare.mof (คลิกที่นี่) ในวันถัดไป

หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคาร แนะทำตามนี้