สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ไทม์ไลน์ รวมทุกช่องทางลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ไทม์ไลน์ รวมทุกช่องทางลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

ไทม์ไลน์ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ในปี 2566 นี้ล่าสุด รวมทุกช่องทางลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

เปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ในปี 2566 นี้ล่าสุด กระทรวงการคลัง เผยข้อมูล ( ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.) มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ราย นั้น

ขณะเดียวกันผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ โครงการฯบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถดำเนินการลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้มีบัตรฯ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า

1.สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1130 ซึ่งขณะนี้ทางเว็บไซต์อยู่ระหว่างปิดปรับปรุงระบบเพื่อรองรับบริการรูปแบบใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเร็วๆนี้

ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิจำเป็นต้องกรอกข้อมูล ประกอบด้วย

 • ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า)
 • บัญชีแสดงสัญญา
 • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โดยระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • E-mail (ถ้ามี)

2.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1129

เงื่อนไขการใช้สิทธิฯ

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

 

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ไทม์ไลน์ รวมทุกช่องทางลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

3.กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086-8481284

 

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าน้ำประปา

1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1125

2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1662

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ลงทะเบียน 'ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ' สำหรับผู้ถือ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' 15 มี.ค.นี้

 

เช็กไทม์ไลน์ลงทะเบียนรับสิทธิ

- ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

- หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ.สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร.สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และ/หรือ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

- จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566

- ผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิก) หรือที่ welfare.mof (คลิก)

 

cr : กระทรวงการคลัง