เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน ล่าสุด (10 มี.ค.66)

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ บรรยากาศที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ช่องทางกรณีผ่าน ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ล่าสุด (10 ม.ค.2566) บรรยากาศที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา เป็นไปอย่างคึกคัก ชาวบ้านในพื้นที่บางรายมาที่ธนาคารเพื่อจองคิวตั้งแต่ตี 4

หลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วงเช้าวันนี้ พบชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มานั่งรอยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บางคนเดินทางเข้ามารอรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 04.00 น. ขณะที่บางคนยืนยันสิทธิไม่ผ่านเพราะขาดคุณสมบัติ

ผู้สื่อข่าวพูดคุยกับคุณยายสมจิตร อายุ 70 ปี บอกว่า ตนเองให้หลานขับรถมาส่งที่ธนาคารตั้งแต่ช่วงตี 4 เพื่อมารอคิวยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ แต่เพิ่งจะได้ลงทะเบียนไปเมื่อช่วงเวลา 09.00 น. เพราะมีคนมารอคิวจำนวนมาก ทำให้ใช้เวลานาน ซึ่งการยืนยันตัวตนที่นี่ค่อนข้างสะดวกสบาย ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนัก แต่ก็ต้องมารอรับคิวแต่เช้าเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ยืนยันตัวตน และจะทำให้เสียสิทธิ ซึ่งการมารอคิวแต่เช้าก็มีข้อดีตรงที่จะได้กลับบ้านเร็วๆ ด้วย

แต่หากเป็นไปได้ ก็อยากให้ทางภาครัฐเปิดให้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ จะได้สะดวกสบายกว่านี้ ไม่ต้องขับรถมารอแต่เช้ามืด เนื่องจากผู้สูงอายุเกือบทุกคนจะเดินทางลำบาก และบางคนมีโรคประจำตัวก็อาจจะไม่สามารถมานั่งรอคิวนานเป็นวันได้

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน

กรณีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

- ยืนยันตัวตนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย

- เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่ welfare.mof (คลิกที่นี่) ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

 

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน ล่าสุด (10 มี.ค.66)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ไทม์ไลน์ รวมทุกช่องทางลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุด ยืนยันตัวตนสำเร็จ-ยื่นอุทธรณ์ เช็กเลย

- ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจได้รับสิทธิไม่เท่ากัน รีบเช็กด่วน

 

กรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 6.00-23.00 น. ของทุกวันผ่าน 2 ช่องทาง ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่ welfare.mof (คลิกที่นี่)

และยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

หลังจากดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องต่อไป

 

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน ล่าสุด (10 มี.ค.66)

 

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน ล่าสุด (10 มี.ค.66)

 

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ราย และมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 763,449 ราย

ช่องทางติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง : โทร.094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : โทร.02-273-9020 ต่อ 3502,3503,3506,3536,3542,3518 หรือ โทร. 085-842-7102 , 085-842-7103, 085-842-7104 ,085-842-7105, 085-842-7106, 085-842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

cr : กระทรวงการคลัง

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์