ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจได้รับสิทธิไม่เท่ากัน รีบเช็กด่วน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจได้รับสิทธิไม่เท่ากัน รีบเช็กด่วน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ รู้หรือไม่ การได้รับสิทธินั้นแตกต่างกัน ยิ่งยืนยันตัวตนช้า ยิ่งเริ่มใช้สิทธิ์ช้า และอาจไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังด้วย

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ รู้หรือไม่ การได้รับสิทธินั้นแตกต่างกัน ยิ่งยืนยันตัวตนช้า ยิ่งเริ่มใช้สิทธิ์ช้า และอาจไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังด้วย

กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชน "ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซึ่งหากยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 1-26 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป แต่หากยืนยันตัวตนหลังจากนั้นก็จะเริ่มใช้สิทธิในเดือนถัดไป ตามตารางช่วงเวลาที่คลังฯกำหนด ดังนี้

ตารางเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิ

  • ยืนยันตัวตน วันที่ 1-26 มีนาคม เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 เมษายน 2566
  • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม ถึง 26 เมษายน เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
  • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 มิถุนายน 2566
  • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มิถุนายน เป็นต้นไป ริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ และการยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 26 มิถุนายน 2566 จะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าเท่านั้น)

ส่วน การยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่ กระทรวงการคลัง ดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจได้รับสิทธิไม่เท่ากัน รีบเช็กด่วน

 

การยืนยันตัวตน

กรณีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

- ยืนยันตัวตนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย

- เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่ welfare.mof (คลิกที่นี่) ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจได้รับสิทธิไม่เท่ากัน รีบเช็กด่วน

 

กรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 6.00-23.00 น. ของทุกวันผ่าน 2 ช่องทาง ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่ welfare.mof (คลิกที่นี่)

และยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) , สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด , ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ , สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร , ศาลาว่าการเมืองพัทยา

หลังจากดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องต่อไป

จากนั้น จะประกาศผลยื่นอุทธรณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2566 และเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบยื่นอุทธรณ์) วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,742,919 ราย

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจได้รับสิทธิไม่เท่ากัน รีบเช็กด่วน

cr : กระทรวงการคลัง