บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุด ยืนยันตัวตนสำเร็จ-ยื่นอุทธรณ์ เช็กเลย

อัปเดตล่าสุด เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน ยืนยันตัวตนสำเร็จ-ยื่นอุทธรณ์ เช็กที่นี่

ที่นี่ไม่ตกข่าว สำหรับการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 หรือ การเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จากรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เรียกง่าย ๆ ว่า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ซึ่งประชาชนตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่าน ติดตาม www.bangkokbiznews.com ของกรุงเทพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อัปเดตข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันไหนและถึงไหนแล้ว รวมถึงการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของกระทรวงการคลัง ผ่านเว็บไซต์ mof.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวน 3.5 ล้านราย จากยอดกว่ามากกว่าเกือบยี่สิบล้านคน 

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว มากถึง 7.6 แสนรายแล้ว

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ประชาชนยังแห่ยืนยันตัวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศชาวบ้านในอำเภอพิมาย แห่ยืนยันตัวบุคคลเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังธนาคารกรุงไทยใช้สถานที่ภายในวัดเปิดรับลงทะเบียนโดยมีชาวบ้านมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ตีห้า

กรณีลงพื้นที่ ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ธนาคารกรุงไทย สาขาพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าวัดเก่าประตูชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ตั้งจุดบริการยืนยันตัวบุคคลเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งทางจากรัฐบาลได้เปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.66 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนชาวพิมายแห่เดินทางมารอรับคิวเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างคึกคัก ซึ่งบางคนเดินทางมาตั้งแต่ 05.00 น. เพื่อมาเฝ้ารอรับบัตรคิวซึ่งก็มีบางคนที่ไม่ผ่านการยืนยันสิทธิเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

ชาวบ้านรายหนึ่ง ได้บอกว่า มารอคิดเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ตี5ของวันนี้ เพิ่งลงทะเบียนบ้านในช่วงเที่ยงผ่านมา เพราะมีคนจำนวนมากจึงทำให้ใช้เวลานาน ชาวบ้านอยากให้ทางภาครัฐเพิ่มระบบการลงทะเบียนยืนยันตัวตนทางอินเตอร์เน็ตแทน หรือไม่ก็มีระบบยืนยันตัวตนผ่านมือถือของตนเองก็ได้ เพราะต้องเสียเวลามานั่งรอคิวเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งบางคนก็มีโรคประจำตัว นั่งรอคิวนานไม่ได้

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่าน

ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบเพื่อ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ดังนี้

หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 2. ธนาคารออมสิน
 3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 4. สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 5. ที่ว่าการอำเภอ
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

 

กรณีทราบผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

 • กรณีผ่าน

- เริ่มการยืนยันตัวตนผ่าน e-KYC และต้องผูกบัญชี พร้อมเพย์ กับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการโดยผูกกับธนาคารใดก็ได้

ยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ผ่านช่องทาง คือ

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารออมสิน
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 (180 วัน)

ซึ่งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวัน และเวลาทำการของแต่ละธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

- เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทาง

ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


- วันที่ 1 เมษายน 2566 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 โดยหากยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง 

สามารถให้ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล และจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง EDC ดังนี้

1) บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล

2) บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ผู้ได้รับสิทธิ์)

3) หนังสือมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 

 • กรณีไม่ผ่าน

ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1.ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง

 1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิกที่นี่
 2. เว็บไซต์ welfare.mof.go.th  (คลิกที่นี่)

ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน และติดตามผลการอุทธรณ์ได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุด ยืนยันตัวตนสำเร็จ-ยื่นอุทธรณ์ เช็กเลย

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง : โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.) cr. กระทรวงการคลัง