"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ประกาศผล-ตรวจสอบสิทธิเช็กผ่าน 3 ช่องทาง

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ประกาศผล-ตรวจสอบสิทธิเช็กผ่าน 3 ช่องทาง

ประกาศผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ โดยทาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณาถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเช็กตรวจสอบสิทธิของตนเองผ่าน 3 ช่องทาง

ประกาศผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ โดยทาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณาถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเช็กสิทธิของตนเองผ่าน 3 ช่องทางได้ที่นี่เลย

ล่าสุด 31 ม.ค. 2566 ความคืบหน้าการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสิ้น 44.51 ล้านราย สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง เช็กสิทธิได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1.ช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 • เลือก "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน , วันเดือนปีเกิด 
 • เลือก "ตรวจสอบข้อมูล" 
 • รอประมวลผล

2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบคุณสมบัติว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตน และเข้าสู่กระบวนการยื่นอุทธรณ์ สำหรับกรณีผู้ที่ไม่ผ่าน

ผู้ที่ ผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติ

สามารถยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิผ่านช่องทางดังนี้ คือ

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ซึ่งหลังจากที่ ยืนยันตัวตน สำเร็จ ก็รอทาง กระทรวงการคลัง ประกาศเริ่มใช้สิทธิต่อไปได้เลย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดภายในเดือนมีนาคม 2566 นี้

ผู้ที่ ไม่ผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติ

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้อีกครั้ง ซึ่งทาง กระทรวงการคลัง จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15-30 วัน หากอุทธรณ์ผ่าน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังต่อไป ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่าน-ไม่ผ่านต้องทำอย่างไรต่อ มีคำตอบ

- เช็ก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ.66 ยังได้สิทธิ์หรือไม่ อัปเดตประกาศผลรอบใหม่

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โอนเงินงวดแรกวันไหน เช็กเลย

- ทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เตรียมเอกสาร รอใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

 

 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯต้องรอลุ้นอย่างใกล้ชิดว่า กระทรวงการคลัง จะเริ่มเปิดระบบให้ตรวจสอบคุณสมบัติได้ทันจากกำหนดการเดิมหรือไม่ ซึ่งทีมข่าวก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้เรื่อยๆ

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ประกาศผล-ตรวจสอบสิทธิเช็กผ่าน 3 ช่องทาง

 

สิทธิประโยชน์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

 • ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท
 • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 -100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 200 บาท
 • ทั้ง 2 เกณฑ์จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ 500 บาท เงินชดเชยค่าไฟฟ้า (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการอีก 200 บาทต่อเดือน

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.09-4858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.0-2273-9020 ต่อ 3502 ,3503, 3506 ,3536 ,3542 ,3518 หรือโทร.08- 5842-7102 , 08- 5842-7103, 08- 5842-7104 , 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.0-2109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

cr : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง