"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โอนเงินงวดแรกวันไหน เช็กเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โอนเงินงวดแรกวันไหน เช็กเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โอนเงินงวดแรกวันไหน ใครได้บ้าง ถอนเป็นเงินสดได้ไหม ? เช็กที่นี่!

ติดตามการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯจำนวน 13.2 ล้านคนของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งได้กำหนดการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ทุกวันที่ 1 , 18 และ 22 ของเดือน ส่วนวันที่ 18 และ 22 ของเดือน สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โอนเงินงวดแรกวันไหน เช็กเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทม์ไลน์โอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

    
ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า

ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  • เงินคืนค่าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โอนเงินงวดแรกวันไหน เช็กเลย

ผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสถานะ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" 

ล่าสุด กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 คาดว่าจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนม.ค. 66 โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1.  ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์  (คลิกที่นี่) หรือ (คลิกที่นี่)
  2. หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา
  3.  โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โอนเงินงวดแรกวันไหน เช็กเลย  

 

หลังจากการวันประกาศผลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว จะต้องไปยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการฯ ณ ปัจจุบันจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการฯ ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนฯ ปี 65