โอนวันนี้ เงินงวดที่ 3 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ถอนได้ไหม เช็กเลย!

โอนวันนี้ เงินงวดที่ 3 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ถอนได้ไหม เช็กเลย!

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2566 ซึ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ งวดสุดท้ายของเดือนนี้วันนี้ ตรวจสอบสถานะเบิกถอนเงินสดได้ไหม เช็กเลยที่นี่!

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2566 ซึ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับ ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จำนวน 13.22 ล้านราย จนกว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 โดยเดือนมกราคม นี้ มีการโอนเงินเข้า 3 งวด ดังนี้ 

1 มกราคม 2566 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)
     

18 มกราคม 2566 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

- เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

22 มกราคม 2566 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

โอนวันนี้ เงินงวดที่ 3 \"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" ถอนได้ไหม เช็กเลย!


ทั้งนี้ การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 หรือช้าที่สุดคือวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare

2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542 หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ