บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใช้ได้ถึงวันไหน เตรียมโอนเงินงวดที่ 3 เดือนมกราคม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใช้ได้ถึงวันไหน เตรียมโอนเงินงวดที่ 3 เดือนมกราคม

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2566 ซึ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯงวดสุดท้ายของเดือนนี้

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2566 ซึ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯงวดสุดท้ายของเดือนในวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.2566)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับในเดือนมกราคม 2566 กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าให้กับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.22 ล้านรายต่อไป จนกว่าจะเริ่มใช้ สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 

 

ในเดือนมกราคม 2566 นี้จะมีการโอนเงินเข้า 3 งวด ดังนี้

  • 1 มกราคม 2566 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือนฃ
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)
  • 18 มกราคม 2566 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

- เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

  • 22 มกราคม 2566 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใช้ได้ถึงวันไหน เตรียมโอนเงินงวดที่ 3 เดือนมกราคม

 

ทั้งนี้ การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 หรือช้าที่สุดคือวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare

2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542 หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

และ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

cr : กระทรวงการคลัง