ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ช่องทางเช็กสิทธิ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน ล่าสุด

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ช่องทางเช็กสิทธิ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน ล่าสุด

โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่เตรียมจะประกาศผลปลายเดือน ม.ค.2566 ล่าสุด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเช็กสิทธิ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน ได้ที่นี่ สามารถทำได้ง่ายๆ

โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่เตรียมจะประกาศผลปลายเดือน ม.ค.2566 ล่าสุด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเช็กสิทธิ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน ซึ่งทาง กระทรวงการคลัง ได้อัปเดตช่องทางตรวจสอบล่าสุด 3 ช่องทาง สามารถทำได้ง่ายๆ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด สามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1.ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th

2.หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

- สำนักงานคลังจังหวัด

- ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.ผ่านช่องทางโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-2706400

เมื่อเช็กสิทธิ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนฯ ซึ่งจะทราบว่า ผ่าน-ไม่ผ่าน

กรณีผ่าน

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน 

และจะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการ (เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566) ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆในอนาคตด้วย

กรณีไม่ผ่าน

ผู้ที่คุณสมบัติ "ไม่ผ่าน" ต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์ ซึ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15-30 วัน หากอุทธรณ์ผ่าน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังต่อไป ถ้าไม่ผ่านก็จะ "ไม่ได้รับสิทธิ"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ล่าสุด คลังประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ ม.ค.

- ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน เช็กที่นี่

- เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566 ช่องทางยืนยันตัวตน เริ่มใช้สิทธิ์

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566 กรณีไม่ผ่าน ไม่มีรายชื่อ ต้องยื่นอุทธรณ์

- "พล.อ.ประวิตร" สั่งคลังเพิ่มเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ 500-700 บาท

 

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับสิทธิประโยชน์

- ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท

- ผู้ที่มีรายได้ 30,000 -100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 200 บาท

- ทั้งสองเกณฑ์ จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ 500 บาท เงินชดเชยค่าไฟฟ้า (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- เงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการอีก 200 บาทต่อเดือน

ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542 หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

และ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

CR : กระทรวงการคลัง