กบน.เลื่อนเคาะปรับราคาดีเซลประจำสัปดาห์ “กองทุนน้ำมัน” ติดลบ 112,935 ล้าน

กบน.เลื่อนเคาะปรับราคาดีเซลประจำสัปดาห์ “กองทุนน้ำมัน” ติดลบ 112,935 ล้าน

กบน.เลื่อนพิจารณาการปรับราคาน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาดีเซลยังคงอยู่ที่ลิตรละ 35 บาท ด้าน “กองทุนน้ำมัน” ติดลบ 112,935 ล้านบาท

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้เลื่อนการพิจารณาการปรับราคาน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ในวันนี้ (18 ก.ค.) ออกไปก่อน ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายงานข่าวระบุว่า ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันวันที่ 17 ก.ค. 2565 กองทุนน้ำมันติดลบที่ 112,935 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • บัญชีน้ำมันติดลบ 74,162 ล้านบาท
  • บัญชีก๊าซ LPG ที่ 38,773 ล้านบาท

ในขณะที่กระแสเงินสดอยู่ที่ 4,244 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • เงินฝากธนาคารที่ 114 ล้านบาท
  • เงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 4,130 ล้านบาท

โดยกองทุนน้ำมันอุดหนุนดีเซลในระดับลิตรละ 3.82 บาท ส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังอยู่ที่ลิตรละ 34.94 บาท