ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 71.15 สงขลา 70.90 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 71.30 สงขลา 71.10 น้ำยางข้น 60% (ส.ค.) กรุงเทพฯ 43.00 สงขลา 42.75 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 43.20 สงขลา 42.95

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565