ยานยนต์ไฟฟ้า 5 เดือนปี 65 อีวีป้ายแดงโตเท่าตัว

ยานยนต์ไฟฟ้า 5 เดือนปี 65 อีวีป้ายแดงโตเท่าตัว

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึง สถิติข้อมูลรถไฟฟ้าที่จดทะเบียนใหม่ในประเทศ เดือน ม.ค.-พ.ค. ปี 2565

 มีการจดทะเบียนทั้งหมด 2,134 คัน เมื่อเทียบกับปี 2564 จดทะเบียน 738 คัน เพิ่มขึ้น 189.2 % และในเดือน พ.ค. 2565 การซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ยอดรถประเภท HEV จดทะเบียนใหม่ 5,362 คัน เพิ่มขึ้น 67.77% จากปีก่อนหน้า 

รถประเภท PHEV จดทะเบียนใหม่ 1,056 คัน เพิ่มขึ้น 50% จากปีก่อน รวมยอดรถ BEV จดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,567 คัน เพิ่มขึ้น 189.65% จากปีก่อนหน้า 

โดยรวมยอดรถ BEV จดทะเบียนใหม่ 5 เดือนแรก มีจำนวน 5,702 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า156.15%เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบันที่มีราคาสูงและรัฐบาลออกมาตราการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นทำให้ประชาชนมั่นใจและหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์ปัญหาขาดแคลนชิพเซมิคอนดักเตอร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่ยังไม่มีถ้าทีที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชนที่ซื้อรถมีปัญหารอรถนานไม่ต่ำกว่า 3 - 5 เดือน