IVL ยันผลกระทบรัสเซียระงับก๊าซโปแลนด์จำกัด 2 %

IVL  ยันผลกระทบรัสเซียระงับก๊าซโปแลนด์จำกัด 2 %

IVL บืนยันวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้มีการประกาศระงับการส่งก๊าซจากประเทศรัสเซียไปยังประเทศโปแลนด์กระทบผลดำเนินงาน 2 %  และเตรียมจัดหาก๊าซส่งโรงงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก

         บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL  ชี้แจงกรณีผลกระทบจากการระงับการส่งก๊าซจากประเทศรัสเซียไปยังประเทศโปแลนด์   ว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการระงับการส่งก๊าซจากประเทศรัสเซียไปยังประเทศโปแลนด์แต่อย่างใด

 

       โดยผู้จัดหาพลังงานของ บริษัทในประเทศโปแลนด์ได้ให้ความมั่นใจแก่บริษัทว่า ผู้จัดหาพลังงานได้มีการเตรียมการในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี  และยืนยันว่าผู้จัดหาพลังงานยังคงสามารถนำส่งก๊าซให้กับโรงงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก

    ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานของบริษัทในประเทศโปแลนด์นั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ 2 ของ Core EBITDA ของบริษัทในปี 2564