IVL เข้าชื้อกิจการ Oxiteno จ่อ รับรู้รายได้-กำไร ตั้งแต่ไตรมาส 2/65

IVL เข้าชื้อกิจการ Oxiteno จ่อ รับรู้รายได้-กำไร ตั้งแต่ไตรมาส 2/65

" อินโดรามา เวนเจอร์" เข้าซื้อกิจการกลุ่ม Oxiteno ในประเทศกลุ่มละตินอเมริกาและทวีปอเมริกาเหนือ แล้วเมื่อ 1 เม.ย. ที่ผ่านมานี้ เตรียมรับรู้รายได้-กำไร ตั้งแต่ไตรมาส 2/65 ทันที และทุ่มงบ 150 ล้านดอลลาร์ในเดือน เม.ย. 67 เดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  ตามที่ บริษัท ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2564เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท Oxiteno S.A. – Indústria e Comércioซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และบริษัทในเครือ (Oxiteno) นั้น

ไอวีแอลขอเรียนให้ทราบว่าการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565โดย ทีมผู้บริหารของไอวีแอลได้เข้าควบคุมดูแลกิจการของ Oxiteno ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประเทศอุรุกวัย ประเทศเม็กซิโก และประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดย Oxiteo จะเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) ของไอวีแอล ซึ่งกิจการของ Oxiteno ที่ไอวีแอลเข้าซื้อ ประกอบด้วยฐานโรงงานผลิต 11แห่งในละตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกา ศูนย์วิจัยและพัฒนา 5แห่ง พร้อมทีมบริหารที่มากประสบการณ์ การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่รัดกุม และความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ Oxiteno กลุ่มธุรกิจ IOD จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ส่งเสริมโซลูชั่นสารลดแรงตึงผิวที่โดดเด่น ด้านนวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ทั้งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลที่อยู่อาศัยและการดูแลส่วนบุคคล โซลูชั่นเพื่อ การเกษตร รวมทั้งสารเคลือบผิวและตลาดทรัพยากร ความหลากหลายนี้จะเพิ่มเสถียรภาพและความยืนหยุ่นทางรายได้ของ กลุ่มธุรกิจ IOD โดยตลาดสารลดแรงตึงผิวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

ด้วยปัจจัยหนุนจากการเติบโตของ จำนวนประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง และความตระหนักต่อสุขอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการระบาดทั่วโลก

การลงทุนใน Oxiteno มีมูลค่าของกิจการ (enterprise value) ในอัตราส่วน 6.1 เท่าของ EBITDA เมื่อเทียบกับผล ประกอบการปี 2564 และทำให้เกิดรายได้ส่วนเพิ่มทันทีทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวซึ่งรวมถืงการกำหนดจ่ายเงินมูลค่า 150 ล้าน เหรียญสหรัฐในเดือนเมษายน ปี 2567ใช้งบลงทุนทั้งหมดจากกระแสเงินสดอิสระ สินทรัพย์ระยะสั้นจากเงินทุนหมุนเวียน และ หนี้สินที่มีดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ไอวีแอลคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐจากการปรับรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพของสินทรัพย์ และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน