มองภาพ ICOและ Blockchain ในวงการอสังหาฯ

มองภาพ ICOและ Blockchain ในวงการอสังหาฯ

ในอนาคตProptech จะมีการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ในธุรกิจอย่างแน่นอน

ในวงการเสนอขาย ICO หรือInitial Coin Offering ผ่านเทคโนโลยี Blockchain มีรูปแบบการเสนอขาย Token ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายพลังงานสายโครงสร้างพื้นฐานสายการลงทุนฯลฯแต่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ก็ได้มีการเสนอขาย ICO รวมถึงนำเทคโนโลยีBlockchainมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เทคโนโลยีในด้านอสังหาริมทรัพย์(Property Tech)เป็นเทรนด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาประเทศไทยเองในปี2560ถือเป็นปีที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายรายอย่างเช่นแสนสิริอนันดาดีเวลลอปเมนท์รวมถึงเอสซีจีได้เข้ามาสนับสนุน Proptech เป็นอย่างมาก

Proptech ในช่วงที่ผ่านมายังเน้นไปที่เทคโนโลยีอย่างInternet Of Thing (IOT)เทคโนโลยีการก่อสร้างยุคใหม่อย่าง Precast หรือการเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดอย่างซ้ำซากอย่างเช่นปัญหาผู้รับเหมาปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้างฯลฯแต่ในอนาคตProptech จะมีการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ในธุรกิจอย่างแน่นอน

เราไปดูกันว่าในต่างประเทศมีรูปแบบการเสนอขาย ICO เพื่อนำไปสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้าง

แบบแรก..เป็นการนำ Blockchain มาใช้ตัดตัวกลางอย่างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ออกไปและให้ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายสามารถตัดสินใจซื้อขายหรือปล่อยเช่าที่อยู่อาศัยกันได้โดยไม่ต้องเสียค่าหัวคิวอีกต่อไปโดยสามารถกำหนดราคาโดยใช้มาตราฐานกลางที่ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเป็นผู้กำหนด 

นอกจากนี้ยังมีการให้เรทติ้งกับทำเลที่ตั้งหรือโครงการอย่างเป็นกลางอีกด้วยเรียกได้ว่านายหน้าอสังหาฯนี่หนาวๆร้อนๆกันเลยทีเดียวตัวอย่างของการทำ ICO ด้วยรูปแบบดังกล่าวที่มีชือเสียงอย่างเช่น www.etherty.com

แบบที่สอง..สร้าง Token ขึ้นมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างของการทำ ICO รูปแบบนี้คือโครงการ ATLANT (www.atlant.io) โดย Token จะอ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์โดยผู้ถือTokenสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันได้คล่องตัวและมีสภาพคล่องสูงต่างจากการซื้อขายอสังหาฯในอดีตที่ติดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง(หากต้องการแค่ Yield ไม่ต้องการอยู่อาศัยจริง)นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการเช่าที่อยู่อาศัยแบบเดียวกับAirBNBด้วย

แบบที่สาม..ใช้เป็นสื่อกลางในการระดมทุนเช่น Proptech อย่าง Triumland จะใช้ Blockchain เป็นแพลตฟอร์มในการระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการโดยเจ้าของโครงการจะได้แหล่งเงินทุนในต้นทุนที่ต่ำ และเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จแล้วผู้ที่ถือ Token จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากการที่มีการขายต่อโครงการออกไปหรือผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าโครงการฯ

อย่างไรก็ตามตัวอย่างโครงการที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนให้เข้าไปลงทุนเพราะบางรูปแบบที่เป็นลักษณะของ Asset Back Token ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างกว้างขวางในตอนนี้ถึงอย่างไรเทคโนโลยี Blockchain สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาอำนวยความสะดวกหรือแม้กระทั่งเข้ามาDisruptวิธีการทำธุรกิจหรือผู้ประกอบการแบบดั้งเดิมได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันเป็นโอกาสหรืออุปสรรค