ถึงคราว! 'หมอแล็บ'ทวงสิทธิ

ถึงคราว! 'หมอแล็บ'ทวงสิทธิ

ได้ข้อสรุปไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับกรณีที่เครือข่ายพยาบาลฯ เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอัตราการบรรจุข้าราชการ

จำนวนกว่า 1 หมื่นอัตรา โดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเห็นอนุมัติอัตราบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10,992 อัตรา โดยแบ่งเป็นบรรจุในอัตราที่ว่าง 2,200 อัตรา ส่วนที่เหลือ 8,792 อัตรา จะเฉลี่ยบรรจุใน 3 ปีโดยปี 2560 บรรจุ 2,992 อัตรา ปี 2561 บรรจุ 2,900 อัตราและ ปี 2562 บรรจุ 2,900 อัตรา

000 ซึ่งในส่วนของเครือข่ายพยาบาลก็ดูเหมือนว่าจะพอใจกับข้อสรุปดังกล่าว และหลังจากที่เรื่องดังกล่าวได้ข้อสรุปก็ถึงทีของ“เทคนิคการแพทย์” หรือ “หมอแล็บ” ในการเรียกร้องสิทธิในเรื่องดังกล่าว

000 วันก่อน ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชน ในฐานะผู้ประสานงานชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ นักเวชศาสตร์สื่อความหมายและแก้ไขการพูด ออกมาเปิดเผยว่ายินดีกับพยาบาล ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ แต่วิชาชีพอื่นๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

000 ด้วยเหตุนี้ ทางเครือข่ายฯ ประมาณ 300 คน จะเดินทางมายื่นหนังสือถึงนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 26 พ.ค.นี้ เวลา 07.30 น. เพื่อขอความชัดเจนกรณีที่ระบุว่าจะมีการจัดสรรวิชาชีพอื่นด้วย นอกเหนือจากการจัดสรรตำแหน่งให้กับพยาบาล เนื่องจากมีผู้รอการบรรจุข้าราชการมาตั้งแต่ปี 2554

000ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชน ยังระบุว่าในแต่ละปีมีเทคนิคการแพทย์จบใหม่เข้ามาในระบบประมาณ 800-900 คน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงก็มีการดูแลที่ดีมากตลอดทุกปีจะได้รับการจัดสรรตำแหน่ง บวกกับที่มีการเกษียณของแต่ละปีก็เป็นที่น่าพอใจ แต่มาปีนี้จากการประชุมของกระทรวง เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมากลับไม่มีอัตราว่างของเทคนิคการแพทย์สักตำแหน่ง จึงขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้

000 จบเรื่องพยาบาลก็มีเรื่องเทคนิคการแพทย์ต่อ จากนี้คงต้องรอดูท่าทีของหน่วยงานต้นสังกัด อย่างกระทรวงสาธารณสุขว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรต่อไป!!

...................

- ดารากร -