“ไทย” เดินหน้าประชุม APEC แบบเจอตัว ตลอดปี 2565

“ไทย” เดินหน้าประชุม APEC แบบเจอตัว ตลอดปี 2565

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เผย ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค เห็นพ้องดันเจรจาจัดทำ FTAAP คืบหน้า ยืนยันจัดประชุมแบบพบหน้าค่าตา ตลอดปีหน้า ย้ำ 21 เขตเศรษฐกิจต้องอยู่ร่วมโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่โรงแรมดุสิต ลากูนา ภูเก็ต นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคประจำปี 2565 แถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมว่า การประชุมแบ่งเป็น 3 ช่วง

ในการประชุมแรกคือการประชุมเชิงวิชาการเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อหลักและเป้าหมายหลักที่ไทยจะผลักดันในระหว่างการทำหน้าที่เจ้าภาพเอเปคในปี 2565 โดยนายสุวิทย์ เมษีนทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กลับปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศเพราะปัจจุบันมีวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุล 

“ไทย” เดินหน้าประชุม APEC แบบเจอตัว ตลอดปี 2565

 

นายธานีกล่าวว่า 2 วันต่อมาเป็นเวทีการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) และการประชุมเจ้าอาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการลงรายละเอียดในประเด็นที่ไทยจะผลักดันในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีหน้า ซึ่งได้รับการขานรับด้วยดีจากที่ประชุมโดยเฉพาะโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่หลายเขตเศรษฐกิจเอเปคกำลังดำเนินการอยู่แล้ว 

 

นายธานีกล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือกันในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องการเปิดประเทศอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรให้คนทั่วไปรวมถึงนักธุรกิจเดินทางไปมาหาสู่กันเหมือนในยุคก่อนโควิด การลดขั้นตอนต่างๆเพื่อหน่วยความสะดวกในการเดินทางให้มากขึ้น มีการหารือเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนว่าจะทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้มีความสะดวกในเรื่องการค้าขายการลงทุนให้มากขึ้น รวมทั้งพูดคุยถึงเรื่องการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ซึ่งได้มีการพูดคุยกันมานานกว่า 15 ปีแล้ว และเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในรายละเอียด

นายธานีกล่าวว่า โดยรวมการประชุมได้รับการขานรับที่ดี มีผู้แทนมาร่วมประชุมครบทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ มีเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเกือบ 100 คนรวมถึงภาคเอกชน เป็นเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากเมืองหลวง 16-17 เขตเศรษฐกิจ มีเพียงบางประเทศที่มาไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องโควิด-19 บางเขตเศรษฐกิจตั้งใจมาแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนจึงต้องยกเลิกกระทันหัน โดยไทยยังคงยืนยันที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้าค่าตากันตลอดทั้งปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2565