กต. แจงภาพแชร์ว่อน Thailand Pass ไร้ประสิทธิภาพ

กต. แจงภาพแชร์ว่อน Thailand Pass ไร้ประสิทธิภาพ

โฆษก กต. ชี้แจงกรณีการแชร์ภาพนักเดินทางรอคิวตรวจเอกสารเข้าประเทศ ผ่านการลงทะเบียน Thailand Pass ยาวเหยียด ย้ำว่าเป็นข่าวปลอม

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ภาพการคัดกรองผู้เดินทางจากต่างประเทศของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีการให้ข้อมูลว่าต้องรอเป็นเวลานานเนื่องจาก Thailand Pass QR code ไม่มีประโยชน์ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ยังคงเรียกดูเอกสารทั้งหมดของผู้เดินทางใหม่หมด แม้ว่าผู้เดินทางคนดังกล่าวจะนำ Thailand Pass QR Code มาแสดงต่อด่านควบคุมโรคฯ แล้วก็ตาม

นายธานี กล่าวว่า การนำเสนอข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และไม่สอดคล้องกับกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง สำหรับผู้เดินทางที่แสดง Thailand Pass QR Code ด่านควบคุมโรคฯ จะเรียกตรวจเอกสารเพียง 3 อย่างเท่านั้น ได้แก่ 

1. Thailand Pass QR Code 

2. ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งต้องตรวจก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง

3. บัตรโดยสารเครื่องบินของผู้เดินทาง โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศจะสแกน Thailand Pass QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่นของด่านควบคุมโรคฯ บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งข้อมูลผู้เดินทางจะปรากฏในระบบ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลการคัดกรองอาการและข้อมูลการเดินทาง (หมายเลขเที่ยวบิน และหมายเลขที่นั่ง) เข้าสู่ระบบ จากนั้นเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น ผู้เดินทางจะเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

 

กต. แจงภาพแชร์ว่อน Thailand Pass ไร้ประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 2,000 - 6,000 คนต่อวัน (เฉลี่ย 4,000 คนต่อวัน) โดยช่วงเวลาที่มีผู้เดินทางเข้าประเทศมากที่สุดคือ ช่วงรุ่งเช้า และช่วงบ่าย (โดยเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวบินหลายเที่ยวบินเดินทางมาถึงในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เดินทางจำเป็นต้องรอรับบริการตรวจเอกสารอยู่บ้างตามลำดับการลงของเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าข่าวที่มีการแชร์กันถึงกระบวนการที่ใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่เป็นความจริง

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์