ข่าวปลอม! เว็บ www.thailandpass.org ลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย

ข่าวปลอม! เว็บ www.thailandpass.org ลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เว็บไซต์ www.thailandpass.org เป็นเว็บไซต์ของรัฐ เพื่อลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย

ตามที่ปรากฏ เว็บไซต์ www.thailandpass.org เป็นเว็บไซต์ของรัฐ เพื่อลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่ปรากฏเว็บไซต์ www.thailandpass.org โดยระบุว่าเป็นระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น ทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บปลอมที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด

โดยเว็บไซต์ Thailand Pass ของจริง ที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทดแทนระบบ COE นั้น คือเว็บไซต์ tp.Consular.go.th ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นมา

กระทรวงการต่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพื่อพัฒนาดูแลความเรียบร้อยของการเปิดใช้งานระบบ โดยในช่วงแรกนี้ได้รับรายงานปัญหาขัดข้องบ้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิดแล้ว รวมทั้งได้รวบรวมปัญหาและข้อห่วงกังวลต่างๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อนํามาปรับปรุงระบบต่อไป โดยจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ Thailand Pass ที่รองรับกับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ กรมสารนิเทศและกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบ Thailand Pass ให้กับสาธารณชนทราบมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทําอินโฟกราฟิก และรวบรวมคําถามที่พบบ่อย (FAQs) เป็นภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ รวมทั้งโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุลและเครือข่ายสื่อมวลชน อย่างแพร่หลายอีกด้วย 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการ แถลงข่าวรอบพิเศษ “Thailand Pass กับการเดินทางเข้าประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศ” (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และนายจาตุรนต์ ไชยะคํา รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นวิทยากร และดําเนินรายการโดย นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตาม ThaiMFA

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บปลอมที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด โดยเว็บไซต์ Thailand Pass ของจริง ที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทดแทนระบบ COE นั้น คือเว็บไซต์ tp.Consular.go.th ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ