Thailand Pass พัฒนาระบบใหม่ ตอบโจทย์ใช้งานจริง

Thailand Pass พัฒนาระบบใหม่ ตอบโจทย์ใช้งานจริง

โฆษก กต. เผย Thailand Pass พัฒนาระบบใหม่ในหลายด้าน มุ่งตอบโจทย์การใช้งานจริง โดยล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 1.6 แสนคน

นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าของการปรับปรุงระบบ Thailand Pass ว่า ตั้งแต่ระบบเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้รวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรก สพร.ได้พยายามแก้ไขการเข้ามารบกวนระบบจากภายนอก ซึ่งขณะนี้สามารถป้องกันได้แล้ว

ระบบได้เพิ่มรูปแบบการใช้งาน (features) ต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติ รวมทั้งรับ QR code ในระบบเองได้เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว โดยไม่ต้องรออีเมลตอบกลับจากระบบ

 

Thailand Pass พัฒนาระบบใหม่ ตอบโจทย์ใช้งานจริง

กระทรวงการต่างประเทศ และ สพร. กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ อาทิ การประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลอีเมลบางแห่ง กรณีไม่สามารถรับอีเมลจากระบบได้ รวมทั้งเร่งประสานงานเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถอ่าน digital vaccine certificate แบบอัตโนมัติให้ได้มากขึ้นจากที่มีอยู่ปัจจุบัน 30 ประเทศ เพื่อลดเวลาการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารแล้ว

สถิติล่าสุดของระบบ Thailand Pass มีผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทย แล้ว 161,876 คน ได้รับอนุมัติแล้ว 122,550 คน (76%) ในจำนวนดังกล่าว เป็นการอนุมัติแบบอัตโนมัติ 61,806 คน (สถานะ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0900 น.) ซึ่งแนวโน้มผู้ได้รับอนุมัติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีระบบ auto-approve ที่สามารถแบ่งเบาการตรวจเอกสารใบรับรองวัคซีนแบบ manual ได้ประมาณกว่าหนึ่งในสาม

สถิติชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยาน ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 34,975 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 38 คน หรือคิดเป็น 0.11%

ประเทศต้นทางที่มีผู้เดินทางมาสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ตามลำดับ โดยเป็นการเดินทางเข้าไทยประเภทยกเว้นการกักตัว (test and go) มากที่สุด

6. หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลข 02 572 8442 (๓๐ คู่สาย) หมายเลขมือถือ 065-205-4247, 065-205-4248 และ 065-205-4249 (๒๔ ชั่วโมง) และอีเมล [email protected]