“ญี่ปุ่น” เปิด “นศ. - นักธุรกิจไทย” เข้าประเทศได้

“ญี่ปุ่น” เปิด “นศ. - นักธุรกิจไทย” เข้าประเทศได้

โฆษก กต. เผย ญี่ปุ่นเปิดให้ นักศึกษา และนักธุรกิจไทย เดินทางเข้าประเทศได้ โดยต้องฉีดวัคซีนที่กำหนด ครบสองโดสเท่านั้น

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในญี่ปุ่นลดลงอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกประกาศมาตรการผ่อนคลายสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8  พฤศจิกายน2564  มีรายละเอียดดังนี้

การผ่อนคลายให้ลดระยะเวลากักตัวจากปัจจุบัน 10 วัน เหลือ 3 วัน สำหรับชาวญี่ปุ่น, ชาวต่างชาติผู้ที่มีสถานะพำนักในญี่ปุ่นและเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่น และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อทำธุรกิจ/การทำงานระยะสั้น และการเดินทางเข้าระยะยาวที่ได้รับการอนุมัติในกรณีอื่น ๆ โดยจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

นักเดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ โมเดอร์นา หรือแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มเท่านั้น ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น และต้องได้รับการอนุมัติการเดินทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นก่อน โดยจะต้องยื่นแผนกิจกรรมและการเดินทางภายในญี่ปุ่น (Designated Activities) ระหว่างวันที่ 4 - 14 วัน เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นให้ทางการญี่ปุ่นพิจารณา 

นอกจากนั้น นายจ้างหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเดินทางและกิจกรรม (designated activities) ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเดินทาง อีกด้วย

ทางการญี่ปุ่น อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ (technical trainees) สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้จำนวนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่จำกัดไว้สูงสุดวันละ 3,500 คน เป็น 5,000 คน โดยก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องยื่น designated Activities และมีต้นสังกัดเป็นผู้รับรองและดูแลกิจกรรมในช่วงแรกด้วย

อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นยังคงไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรายละเอียดเพิ่มเติมของเงื่อนไขการเดินทางเข้าญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย