'ไฟเซอร์' เริ่มทดลอง 'ยาเม็ดต้านโควิด' เล็งขออนุมัติปลายปีนี้

'ไฟเซอร์' เริ่มทดลอง 'ยาเม็ดต้านโควิด' เล็งขออนุมัติปลายปีนี้

"ไฟเซอร์ อิงค์" เผย บริษัทได้เริ่มทำการทดลองยา PF-07321332 เป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ในรูปของยาเม็ดในผู้ป่วยโควิดที่แสดงอาการ แต่ยังไม่ได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ขณะนี้ ไฟเซอร์ได้ทำการทดลองยาดังกล่าวกับผู้ป่วยจำนวน 1,140 ราย โดยมีการให้ยา Ritonavir ร่วมในการทดลอง ซึ่งโครงการทดลองกำลังอยู่ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3

ไฟเซอร์ระบุว่า ยา PF-07321332 จะสกัดกั้นการทำงานของเอนไซม์ ซึ่งไวรัสโควิด-19 จำเป็นต้องใช้ในการทำสำเนาของตัวเองเพื่อแพร่กระจายออกไป

หากการทดลองประสบผลสำเร็จ ไฟเซอร์จะยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในไตรมาส 4 สำหรับการใช้ยา PF-07321332 ในกรณีฉุกเฉิน