'อังกฤษ' เปิดพิมพ์เขียว ยุติคาร์บอนฯภาคขนส่ง ภายในปี 93

'อังกฤษ' เปิดพิมพ์เขียว ยุติคาร์บอนฯภาคขนส่ง ภายในปี 93

นับเป็นก้าวสำคัญ "อังกฤษ" เปิดตัวพิมพ์เขียว ยุติคาร์บอนฯ ในภาคขนส่ง ทั้งรถยนต์ การบิน เรือ และระบบราง ภายในปี 2593

นายแกรนท์ แช็ปปส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมอังกฤษ กล่าวว่าแผนยุติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่ง จะนำมาซึ่งอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น สุขภาพชุมชนที่ดียิ่งขึ้น และสร้างงานสีเขียวใหม่ ๆ หลายหมื่นตำแหน่ง

ขณะที่อังกฤษกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP26 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แผนฉบับนี้นับเป็นพิมพ์เขียว” (greenprint) ฉบับแรกของโลกที่ จะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในอากาศ ท้องทะเล บนถนนและรางรถไฟ และจะกำหนดแนวทางที่จะนำภาคการขนส่งทั้งหมดของสหราชอาณาจักรให้บรรลุเป้า Net Zero ภายในปี 2593 ได้จริง

162644739166

การเดินทางที่สะอาดยิ่งขึ้นจะช่วยสร้างและสนับสนุนงานที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ขั้นสูงต่าง ๆ เพียงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เพียงอย่างเดียวก็สามารถสนับสนุนงานได้หลายหมื่นตำแหน่ง คิดเป็นมูลค่าเพิ่มรวม (GVA) ถึง 9.7 พันล้านปอนด์ (ราว 4.4 แสนล้านบาท) ในปี 2593 นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อากาศที่เราสูดหายใจในชุมชนสะอาดยิ่งขึ้นและลดเวลาที่ต้องเสียไปบนท้องถนน

ในวิสัยทัศน์นี้ รัฐบาลอังกฤษจึงประกาศความตั้งใจที่จะยุติการขายรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลภายในปี 2584 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการรับฟังความคิดเห็นหลายภาคส่วน ก่อนหน้านี้สหราชอาณาจักรได้ประกาศเป้าหมายยุติการขายรถยนต์และรถตู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษภายในปี 2578 เมื่อนับรวมกันจึงถือได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นในระดับแนวหน้าของโลกที่จะยุติการขายยานยนต์บนถนนที่ปล่อยมลพิษทั้งหมดให้ได้ภายในอีกสองทศวรรษ

162644783896

การสำรวจความคิดเห็นได้เสนอให้ยุติการขายยานยนต์ที่มีน้ำหนัก 3.5-26 ตันภายในปี 2578 และยุติการขายยานยนต์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 26 ตันภายในปี 2583 หรือเร็วกว่านั้นหากสามารถเปลี่ยนผ่านได้รวดเร็วกว่าที่กำหนดไว้

ปัจจุบันอังกฤษได้สัญญาจะทุ่มเงินลงทุนจำนวนหลายพันล้านปอนด์ไปแล้ว เพื่อปลดคาร์บอนในภาคการขนส่ง ซึ่งรวมถึงเงินลงทุน 2 พันล้านปอนด์ในโครงการด้านจักรยานและการเดินเท้า และอีก 2.8 พันล้านปอนด์ในโครงการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ขับขี่รถยนต์ให้หันมาใช้ยานพาหนะที่สะอาดยิ่งขึ้น

162644743278

ส่วนแผน Transport Decarbonisation Plan ฉบับล่าสุดนี้ จะกำหนดแนวทางที่รัฐบาลจะใช้เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มการสนับสนุนการเดินเท้าและปั่นจักรยานให้กลายเป็นวิธีการเดินทางหลักที่ผู้คนเลือกใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างเครือข่ายรถไฟแบบ Net Zero ภายในปี 2593 การทำให้ภาคการบินเป็น Net Zero ภายในปี 2583 และริเริ่มการเปลี่ยนผ่านเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคการขนส่งทางเรือ

การคมนาคมนั้นไม่ใช่เพียงการเดินทางเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพื้นฐานของเมืองเล็ก เมืองใหญ่ ไปจนถึงชนบท และเป็นตัวกำหนดมาตรฐานการดำรงชีพและสุขภาพของเรา มันสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางดีและร้าย การยุติการปล่อยคาร์บอนไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการทางเทคนิคของรัฐ แต่เป็นเรื่องของการทำให้การคมนาคมขนส่งสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีต่อเรา” นายแชปปส์ ระบุ

ส่วนแผนการปลดคาร์บอนในภาคการขนส่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เรายังต้องพยายามและทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อบรรลุความมุ่งมั่นนี้ ซึ่งในท้ายที่สุดจะทำให้เศรษฐกิจของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนผ่านการที่ชุมชนมีสุขภาพดีในขณะที่เราฟื้นฟูโลกให้เป็นสีเขียวยิ่งกว่าเดิม

ในวันที่ 14 กรกฎาคม รัฐบาลอังกฤษยังได้เผยแพร่แผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายปี2578  (2035 Delivery Plan)ที่รวบรวมมาตรการเพื่อยุติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ของรัฐบาลอังกฤษทั้งหมดไว้ในเอกสารฉบับเดียว โดยได้กำหนดกรอบเวลาและการติดตามผลการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะเปลี่ยนมาใช้รถที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของรัฐบาล

162644745675

ภาคการบินมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงริเริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็น Jet Zero ซึ่งกำหนดให้ภาคการบินต้องบรรลุเป้า Net Zero ภายในปี 2593 และกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนยังสามารถนั่งเครื่องบินเพื่อไปเที่ยว เยี่ยมเยือนครอบครัวและเดินทางไปทำธุรกิจได้โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในฐานะที่อุตสาหกรรมการบินของอังกฤษ เป็นผู้นำในการหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเที่ยวบินอยู่แล้ว คณะกรรมการที่ปรึกษาจึงเสนอให้ปรับเวลาบรรลุเป้าด้านการบินและการดำเนินกิจการสนามบินภายในอังกฤษทั้งหมดให้เร็วขึ้นมาเป็นปี 2583 

 ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐบาลอังกฤษยังได้

  • ประกาศเลื่อนวันที่จะเปลี่ยนมาใช้รถและรถตู้ไฟฟ้าในราชการกว่า 40,000 คันภายในปี 2570 เร็วกว่าที่วางแผนไว้ 3 ปี
  • ออกคำตอบรับต่อข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยให้สัญญาว่าจะออกกฎหมายในปลายปีนี้ กำหนดให้ทุกจุดชาร์จไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไปมีมาตรฐานตามระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของผู้ใช้บริการ
  • เผยแพร่เอกสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรถไฟที่จะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมรางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การยุติการปล่อยคาร์บอนในการเดินรถและในพื้นที่ให้บริการรถไฟ คุณภาพอากาศ การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการขยะ