ตัวเลขทรัพย์สมบัติ พระราชมรดกของควีน | กันต์ เอี่ยมอินทรา

ตัวเลขทรัพย์สมบัติ พระราชมรดกของควีน | กันต์ เอี่ยมอินทรา

เช่นเดียวกับคนทั่วไปที่เมื่อมีการเสียชีวิตของคนในบ้าน ก็จะมีการแบ่งสมบัติตามเหมาะสมภายในทายาท หรือตามแต่พินัยกรรมของผู้ล่วงลับ

แต่เมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์อย่างกรณีของอังกฤษ สมบัติส่วนพระองค์ก็จะถูกแบ่งไปตามทายาทอื่น ๆ ตามเหมาะสม ขณะที่ราชสมบัติจะถูกส่งต่อไปยังรัชทายาทเท่านั้น โดยควีนผู้ล่วงลับนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยทั้งในฐานะกษัตริย์และในฐานะปัจเจกชน ซึ่งมีการประมาณการว่าสมบัติของควีนนั้นอยู่ที่ 370-430 ล้านปอนด์

ยังไม่นับรวมทรัพย์สินของราชวงศ์ หรือที่ไทยเราเรียกว่า “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ที่นิตยสาร Forbes ประมาณการว่า มีมากถึง 2.8 หมื่นล้านปอนด์ ขณะที่คนธรรมดาเมื่อมีการถ่ายโอนทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ว่าจะกรณีใดย่อมต้องเสียภาษี แต่ราชวงศ์อังกฤษนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่เห็นชอบโดยรัฐสภาในสมัยของอดีตนายกฯจอห์น เมเยอร์

คนส่วนใหญ่นั้นทราบดีกว่า ควีนเป็นหนึ่งในสตรีที่มีฐานะร่ำรวยติดอันดับโลก แต่น้อยคนจะทราบว่าแหล่งที่มาของทรัพย์สินและความร่ำรวยเหล่านั้นมาจากแหล่งไหน นอกเหนือจากพระราชวัง เครื่องเพชร ของเก่าและภาพวาดมูลค่ามหาศาลที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแล้ว ยังมีแหล่งรายได้ที่ดั้งเดิมนั้นมาจากการเป็น “เจ้าที่ดิน”

ควีนและพระราชวงศ์นั้นได้รับเบี้ยหวัดเงินปีจากรัฐบาลจำนวนหนึ่ง เงินเหล่านี้ก็มาจากแหล่งรายได้จากที่ดินซึ่งเป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมที่บริหารงานโดยรัฐบาล ที่ดินจำนวนมากมายและมีมูลค่าไม่น้อยทั่วราชอาณาจักรเหล่านี้ทำกำไรในทุกปี และรัฐบาลก็จัดแบ่ง 25% ของกำไรเหล่านี้ กลับคืนสู่ราชวงศ์เพื่อเป็นการบริหารจัดการ โดยในปี 2564 ราชวงศ์อังกฤษได้รับเงินส่วนนี้ถึง 99 ล้านปอนด์

แหล่งรายได้จำนวนมหาศาลอีกแหล่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ Duchy of Lancaster ซึ่งเป็นกองสมบัติขนาดใหญ่มัดรวมที่ดินและสินทรัพย์อื่นแต่เดิมจำนวนรวม 71 ตารางไมล์ ซึ่งถือเป็นกระเป๋าเงินส่วนพระองค์ของกษัตริย์ตั้งแต่โบราณ (ค.ศ.1399) กองเงินจำนวนมหาศาลนี้ถูกบริหารจัดการและทำให้ออกดอกออกผลจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 653 ล้านปอนด์และกำไรในปีล่าสุดก็สูงถึง 24 ล้านปอนด์

ยังมีอีกหนึ่ง Duchy ที่มีความร่ำรวยมากกว่านั่นคือ Duchy of Cornwall ซึ่งถือเป็นกระเป๋าตังค์ส่วนพระองค์แก่ตำแหน่งรัชทายาทอันดับ 1 คือ เจ้าชายแห่งเวลส์ ดยุคแห่งคอร์นวอลล์ ดยุครอธซีย์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พ่วงเข้ากับการเป็นรัชทายาทอันดับ 1 ของราชวงศ์อังกฤษ เช่นเดียวกับกองเงินมูลค่ามหาศาลของ Duchy of Cornwall

Duchy of Cornwall เป็นกระเป๋าเงินส่วนตัวของเจ้าชายแห่งเวลส์ตั้งแต่ยุคโบราณ (ค.ศ.1337) ซึ่งถือว่ามีความร่ำรวยมาก เป็นเจ้าของที่ดินจำนวน 205 ตารางไมล์ คิดเป็น 0.2% ของจำนวนที่ดินทั้งหมดในประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเป็นฟาร์ม ตึกที่อยู่อาศัย อาคารเพื่อการพาณิชย์ และยังมีที่ดินในต่างประเทศด้วย ดังนั้น มูลค่ารวมทรัพย์สินจึงมีการประมาณการสูงถึง 1,000 ล้านปอนด์

นอกจากนั้น Duchy of Cornwall ไม่เพียงแต่มีที่ดินมาก แต่ยังมีการบริหารจัดการเงินได้ดี และออกผลิตภัณฑ์อีกมากมาย อาทิ เบเกอรี่ น้ำแร่ ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกษตรอินทรีย์ อุปกรณ์การเกษตร ยาสมุนไพรทางเลือกที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในอังกฤษ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็แสดงออกถึงความสนใจส่วนพระองค์ของเจ้าของเดิม หรือพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งอังกฤษ

และแน่นอนว่า กองทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลนี้ถูกส่งต่อให้กับเจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทอันดับ 1 เจ้าชายแห่งเวลส์พระองค์ใหม่