“ไทย” ร่วมวง UNGA อภิปรายสถานการณ์ขัดแย้งในภูมิภาค - โลกร้อน

“ไทย” ร่วมวง UNGA อภิปรายสถานการณ์ขัดแย้งในภูมิภาค - โลกร้อน

โฆษก กต.เผย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมเวทีอภิปราย ในการประชุม UNGA ที่นิวยอร์ก เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน ผลกระทบโควิด-19 พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมเวทีอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (UNGA) ครั้งที่ 77 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นำโดยนายศรัณย์เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง และสถานการณ์ในภูมิภาคต่างๆ  ที่หลายประเทศแสดงความกังวล รวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นกับทั่วโลก จากสภาวะโลกร้อน และเรียกร้องให้แต่ละประเทศช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

 

“ไทย” ร่วมวง UNGA อภิปรายสถานการณ์ขัดแย้งในภูมิภาค - โลกร้อน

นายธานี กล่าวด้วยว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประะทศ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งนี้ จะมีกำหนดขึ้นกล่าวถ้อยแถลง ในช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2565  เพื่อย้ำการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะศักยภาพของเยาวชน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี ค.ศ.2030 และ แสวงหาความร่วมมือในการก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม

ส่วนประเด็นผลกระทบทางสุขภาพจากโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีพูดคุยหนึ่งจัดขึ้นคู่ขนาน ระหว่างการประชุม UNGA นายธานี กล่าวว่า ประเทศไทยมีบทบาทโดดเด่น  ติดอันดับ 6 ของโลกด้านมาตรฐานนโยบายสุขภาพ  จึงเป็นตัวอย่างและบทเรียน ที่จะนำมาแบ่งปันกับประชาคมระหว่างประเทศ  รวมถึงให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด  ไม่ให้เกิดการล็อกดาวน์กลับขึ้นมาอีก ซึ่งกรณีนี้เหล่านี้ นอกจากในวงประชุมของสหประชาชาติ ยังเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่ง ในการประชุมเอเปค ที่เราจะเจ้าภาพในช่วงเดือน พ.ย.นี้ด้วย