ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

เปิดพระบรมฉายาลักษณ์ของ "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2" ในมุมที่พสกนิกรอาจไม่เคยได้เห็นมาก่อน ตลอดจนพระราชอิริยาบถผ่อนคลาย สบายๆ แบบส่วนพระองค์กับพระราชวงศ์อังกฤษ

สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์   ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงพระราชกรณียกิจในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพระราชอิริยาบถผ่อนคลาย ในแบบส่วนพระองค์กับรอยัลแฟมิลี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนสหราชอาณาจักร และคนทั่วโลกรักควีนเอลิซาเบธที่ 2 

 

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

 

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

 

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

 

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก


ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

 

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

 

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

 

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก

ชมภาพรอยยิ้มแห่งอำนาจ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” กุมหัวใจคนทั่วโลก