กต. ออกแถลงการณ์ถวายความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคต “ควีนเอลิซาเบธที่ 2”

กต. ออกแถลงการณ์ถวายความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคต “ควีนเอลิซาเบธที่ 2”

กระทรวงการต่างประเทศ และประชาชนชาวไทย ขอถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สหราชอาณาจักรตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถ และความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวบริติช สหราชอาณาจักร เครือจักรภพ และสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรทั้งสอง

กระทรวงการต่างประเทศ และประชาชนชาวไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับมิตรชาวบริติช และประชาคมระหว่างประเทศในการน้อมรำลึกถึงพระองค์ และร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้

กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 9 กันยายน 2565 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์