"เอกอัครราชทูตจีน" เปิดเทศกาลสารคดีรอบพิเศษ ฉลองศูนย์วัฒนธรรมฯ ครบ 10 ปี

"เอกอัครราชทูตจีน" เปิดเทศกาลสารคดีรอบพิเศษ ฉลองศูนย์วัฒนธรรมฯ ครบ 10 ปี

"เอกอัครราชทูตจีน" และภริยา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา เปิดงานเทศกาลสารคดี และวัฒนธรรมรอบพิเศษ เฉลิมฉลองศูนย์วัฒนธรรมจีนครบรอบ 10 ปี หวังส่งต่อคนรุ่นใหม่สืบทอดความสัมพันธ์ 2 ประเทศ

เอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียง และภริยา มาดามหวังฮวน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรีไทย และคุณรัชดา จาติกวณิช ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานนิทรรศการ เทศกาลสารคดี และวัฒนธรรมจีนรอบพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 50 กว่าคน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาไทยรุ่นเยาว์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนามิตรภาพจีน-ไทย และมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-ไทย

ภายในงานได้เชิญคณาจารย์ นักศึกษา และแขกร่วมงานกว่า 100 คนชมสารคดี “ซานซินตุย การค้นพบอารยธรรมที่สาบสูญ” หนึ่งในชุดสารคดีที่นำมาฉายใน “เทศกาลสารคดีจีน

 

\"เอกอัครราชทูตจีน\" เปิดเทศกาลสารคดีรอบพิเศษ ฉลองศูนย์วัฒนธรรมฯ ครบ 10 ปี

พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม เช่น ภาพวาดจีน เล่นเครื่องดนตรีกู่เจิง ผีผา และห่อเกี๊ยวอย่างสนุกสนาน และเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายครบรอบ 10 ปีของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ 

ขณะที่ทูตหาน จื้อเฉียง และรศ.นราพร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นกันเอง

 

\"เอกอัครราชทูตจีน\" เปิดเทศกาลสารคดีรอบพิเศษ ฉลองศูนย์วัฒนธรรมฯ ครบ 10 ปี

\"เอกอัครราชทูตจีน\" เปิดเทศกาลสารคดีรอบพิเศษ ฉลองศูนย์วัฒนธรรมฯ ครบ 10 ปี

ทั้งทูตหาน และรศ.นราพร ได้อวยพรให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้ช่วยกันสร้างผลงานโดดเด่นต่อไปในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมฯ และให้กำลังใจนักศึกษารุ่นเยาว์ชาวไทยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเทศจีน และวัฒนธรรมจีน กระชับมิตรภาพผ่านวัฒนธรรม และทำให้ “จีน ไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป

 

\"เอกอัครราชทูตจีน\" เปิดเทศกาลสารคดีรอบพิเศษ ฉลองศูนย์วัฒนธรรมฯ ครบ 10 ปี

 

\"เอกอัครราชทูตจีน\" เปิดเทศกาลสารคดีรอบพิเศษ ฉลองศูนย์วัฒนธรรมฯ ครบ 10 ปี

ทูตหาน กล่าวว่าจีนและไทยมีความใกล้ชิดทางสายเลือดและมีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม ภายใต้การสนับสนุน และส่งเสริมจากผู้นำระดับสูง และจากทุกสาขาอาชีพ ของทั้งสองประเทศ ทำให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีการพัฒนาที่ดีมาโดยตลอด และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ประสบผลสำเร็จ  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย 

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกันจะมีบทบาทในการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายมากขึ้น และหวังว่านักศึกษารุ่นเยาว์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะเป็นทูตสันถวไมตรีเพื่อส่งเสริมมิตรภาพจีน-ไทย และมีส่วนในการสร้างประชาคมจีน-ไทย ที่มีอนาคตร่วมกัน” ทูตหาน กล่าว 

 

\"เอกอัครราชทูตจีน\" เปิดเทศกาลสารคดีรอบพิเศษ ฉลองศูนย์วัฒนธรรมฯ ครบ 10 ปี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้การส่งเสริมของผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรีและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยศิลปะนานกิงและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม รศ.นราพร ชื่นชมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ที่ได้แสดงบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศตลอดระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ เป็นต้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศและเกิดผลสำเร็จอันดีงาม เพื่อบันทึกบทหน้าใหม่สำหรับประวัติความสัมพันธ์ของ “ไทย จีน ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน”ต่อไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์