“นักธุรกิจซาอุฯ” เดินทางมาสำรวจตลาดไทย 4 - 8 ก.ค.นี้

“นักธุรกิจซาอุฯ” เดินทางมาสำรวจตลาดไทย 4 - 8 ก.ค.นี้

โฆษก กต.เผย นักธุรกิจซาอุฯ เตรียมเดินทางมาไทยเพื่อสำรวจตลาด และแสวงหาโอกาสการค้าการลงทุนกับไทย ในระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ค.2565

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า หอการค้ามณฑลริยาดจะนำคณะภาคเอกชนซาอุฯ เยือนไทยระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ค. 2565 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน 

การเยือนครั้งนี้เป็นจังหวะที่ดี เพราะภาคเอกชนซาอุฯ บางส่วนไม่เคยเดินทางมาไทย จึงเป็นโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในการทำการค้าระหว่างกัน และเป็นการสร้างโอกาสที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนให้กับซาอุดีฯ ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนต่อไป และจะมีการศึกษาลู่ทางต่าง ๆ ทั้งภาคการท่องเที่ยว การก่อสร้าง ธุรกิจพลังงาน และปิโตรเคมี

แผนการเยือนนักธุรกิจซาอุฯ เป็นผลการเยือนซาอุฯ ของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 15 - 18 พ.ค. 2565 ถือเป็นการเยือนที่มีผลสำเร็จในแง่การเป็นโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยมีภาครัฐสนับสนุนและแสดงบทบาทนำในการ “เคาะ+เปิดประตู” ให้ภาคเอกชนซาอุฯ เป็นตลาดที่ยังสดใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในสาขาการท่องเที่ยว การแพทย์และสุขภาพ สินค้าเกษตรและอาหาร วัสดุก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 ครม.อนุมัติให้ผู้ถือหนังสือเดินทางจากซาอุฯ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า ถือเป็นการต่อยอดจากผลสำเร็จที่ตนได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุฯ ขึ้นมาอยู่ในระดับปกติ ทำให้ชาวซาอุดีฯ เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งภาคส่งออก แรงงาน และท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ คาดว่าจะมีชาวซาอุฯ เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 100,000 - 150,000 คน คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี