'ทุเรียนจันท์' ถึงคุนหมิงใน 5 วัน 'ไปรษณีย์ไทย' ลุยระบบรางไป 'จีน'

'ทุเรียนจันท์'  ถึงคุนหมิงใน 5 วัน 'ไปรษณีย์ไทย' ลุยระบบรางไป 'จีน'

ไปรษณีย์ไทย ผนึก ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ขยายเส้นทางการนำส่งสินค้าสู่ประเทศจีนด้วยรถไฟลาว-จีน นำร่องทั้งสิ้น 4 เส้นทางหลัก คุนหมิง เฉิงตู ฉงชิ่ง และกวางโจว หวังลดต้นทุนค่า ระบุส่งทุเรียนจันทบุรีไป คุนหมิงเดิมใช้เวลา 7-10 วัน ลดเหลือเพียง 5 วัน

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนไปยังปลายทางจีน ไปรษณีย์ไทยได้ขยายเส้นทางใหม่ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด้วยการขนส่งทางรางโดยรถไฟลาว-จีน สู่ตลาดจีน เมือง คุนหมิง เฉิงตู ฉงชิ่ง และกวางโจว รองรับการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในไทย อาทิ ผลไม้ทั้งในรูปแบบผลไม้สด ผลไม้แห้งแช่เย็นและแช่แข็ง ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อะไหล่รถยนต์ เม็ดพลาสติก และแผ่นวงจรพิมพ์  เพื่อช่วยลดระยะเวลาจัดส่งสินค้ารวมถึงต้นทุนค่าขนส่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวางแผนเปิดให้บริการ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป 

'ทุเรียนจันท์'  ถึงคุนหมิงใน 5 วัน 'ไปรษณีย์ไทย' ลุยระบบรางไป 'จีน'

บริการขนส่งทางระบบรางในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการให้บริการระหว่างประเทศของไปรษณีย์ไทยในการส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากเดิมเราให้บริการขนส่ง 3 รูปแบบ คือ ทางอากาศ (Air) ทางบก (Road) และทางภาคพื้น/ทางเรือ (Surface) โดยในระยะแรกของการให้บริการจะเน้นที่กลุ่มผู้ส่งออกผลไม้สดเป็นหลัก

อาทิ โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) โรงงาน/บริษัทส่งออก/แปรรูปผลไม้ซึ่งปัจจุบันผลไม้ไทยเป็นที่นิยมและมีปริมาณความต้องการส่งออกไปยังปลายทางจีนจำนวนมาก อาทิ ทุเรียน มังคุด (ภาคตะวันออก) มะพร้าว (ภาคตะวันตก) ลำไย (ภาคเหนือ) และ ส้มโอ (ภาคกลาง)  ถือเป็นการตอกย้ำภารกิจการขนส่งของไปรษณีย์ไทยที่เป็นผู้เปิดเส้นทางให้ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยศักยภาพด้านเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลก

"โดยการขนส่งทางรางจะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาขนส่งสินค้า และประหยัดต้นทุนในการขนส่งได้ถึง 25-30% เมื่อเทียบกับการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก เช่น หากส่งทุเรียนด้วยรถบรรทุกจากจันทบุรีไปคุนหมิงจะใช้ระยะเวลา 7-10 วันหากขนส่งทางรางจะเหลือระยะเวลาเพียง 5 วัน เท่านั้น” นายดนันท์ กล่าว 

'ทุเรียนจันท์'  ถึงคุนหมิงใน 5 วัน 'ไปรษณีย์ไทย' ลุยระบบรางไป 'จีน'

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้พันธมิตรรายสำคัญอย่าง “ทริพเพิล ไอ” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมาช่วยเสริมทัพความพร้อมให้บริการในครั้งนี้ ตั้งแต่การขนส่งจากไทยข้ามไปยังลาว เข้าสู่ขั้นตอนดำเนินพิธีการทางศุลกากรก่อนส่งไปยังปลายทางจีน รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างขนส่งอีกด้วย มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานแบบมืออาชีพตั้งแต่สินค้าออกจากต้นทางจนถึงปลายทางอย่างแน่นอน

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทริพเพิล ไอ พร้อมสนับสนุนการให้บริการของไปรษณีย์ไทย โดยเป็นผู้ขนส่งสินค้าจากไทยผ่านลาวไปยังปลายทางจีนในรูปแบบขนส่งทางรางโดยเส้นทางรถไฟลาวจีน ซึ่งสินค้าจะถูกบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์แบบเหมาตู้และดำเนินพิธีกรศุลกากรขาออกและขาเข้าก่อนส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทาง ซึ่งสามารถส่งมอบสินค้าได้ทั้งแบบรับที่สถานีปลายทาง (Door to Station) และแบบส่งถึงที่อยู่ของผู้รับ (Door to Door)

ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรกว่า 25 ปี ของทริพเพิล ไอ และประสบการณ์ด้านขนส่งในประเทศระดับแถวหน้าของไปรษณีย์ไทย เรามั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างบริการที่เป็นประโยชน์ ตรงใจ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการได้อย่างดีที่สุด