‘นูทานิคซ์’ แนะวิธีพิชิต ความเสี่ยง 'ลงทุนคลาวด์'

‘นูทานิคซ์’ แนะวิธีพิชิต  ความเสี่ยง 'ลงทุนคลาวด์'

ช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีการพูดถึง “คลาวด์” กันอย่างกว้างขวางในแวดวงเทคโนโลยี และมักจะมองว่าคลาวด์เป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน” ขององค์กร

ทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย นูทานิคซ์ เปิดมุมมองว่า คลาวด์ ที่หลายๆ คนมองว่าเป็นจุดหมายปลายทาง แท้จริงแล้วเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การใช้คลาวด์ได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่มีข้อจำกัด คือการที่ลูกค้าทุกคนต้องตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนกรอบความคิดจากที่คิดว่าคลาวด์คือจุดหมายปลายทางที่จะต้องไปให้ถึง ให้เป็นคลาวด์คือรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงาน

'ยืดหยุ่น-คล่องตัว’ จุดหมาย

ปัจจุบัน องค์กรจำนวนมากมองว่าคลาวด์เป็นโซลูชันที่จะช่วยแก้ไขความยุ่งยากซับซ้อนใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น แต่วิธีคิดแบบนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น เพราะที่จริงแล้ว องค์กรทุกแห่งล้วนมีโครงสร้างและเป้าหมายการดำเนินงานที่แตกต่างกัน

ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสำรวจทุกส่วนภายในองค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์คลาวด์ในขอบเขตที่ครอบคลุม ก่อนที่จะพิจารณานำโซลูชันคลาวด์มาใช้ ซึ่งหากไม่ได้ทำการสำรวจก่อนจะทำให้ธุรกิจต้องเสี่ยงต่อการหยุดชะงักในวันข้างหน้า และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหลักในการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ นั่นคือ “ความยืดหยุ่นและความคล่องตัว”

สำหรับประเด็นเรื่องความเสี่ยง องค์กรหลายแห่งอาจคิดถึงสถานการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรือการสูญเสียความยืดหยุ่นในเวลาที่ธุรกิจกำลังพัฒนางเพียงเพราะยึดติดอยู่กับระบบใดระบบหนึ่ง

“องค์กรจะลดความเสี่ยงลงได้ หากสามารถบริหารจัดการเวิร์กโหลดได้โดยใช้แพลตฟอร์มเดียวที่สามารถรองรับไฮบริด-มัลติคลาวด์ได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเหล่านั้นกระจายเวิร์กโหลดได้อย่างอิสระ และเหมาะสมตามลักษณะของเวิร์กโหลดแต่ละประเภท”

อย่างไรก็ดี การลดความเสี่ยงเริ่มต้นจากการปรับกลยุทธ์ด้านคลาวด์ ให้สอดรับกับเป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละองค์กร โดยหลักแล้วแนวทางที่ปรับให้เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงกับดักที่เกิดจากการเลือกใช้โซลูชันคลาวด์ประเภทเดียวกับงานทุกประเภท ซึ่งโดยปกติแล้วคือการใช้พับลิคคลาวด์ 

'คลาวด์' เครื่องมือธุรกิจยุคใหม่

ทวิพงศ์บอกว่า การปรับให้ตรงตามต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงหมายถึง การเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้ว คลาวด์คือเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินกิจการไปได้อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งหมายถึง การตระหนักว่างานบางส่วนของธุรกิจควรเก็บไว้ที่เดิมดีที่สุด แต่งานบางส่วนจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อนำไปไว้บนพับลิคคลาวด์ ไพรเวทคลาวด์ หรือ มัลติคลาวด์ ที่อยู่บนสภาพแวดล้อมไฮบริด-มัลติคลาวด์

รายงานดัชนีการใช้คลาวด์ระดับองค์กร (Enterprise Cloud Index - ECI) ฉบับล่าสุดของนูทานิคซ์เน้นย้ำว่า การใช้คลาวด์ไม่ใช่การตัดสินใจเลือกใช้คลาวด์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ผลสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่าหนึ่งในสี่ หรือ 27% กำลังใช้พับลิคคลาวด์มากกว่าหนึ่งระบบ พบด้วยว่ามัลติคลาวด์เป็นรูปแบบการใช้งานที่ใช้บ่อยสุด และคาดว่าการใช้มัลติคลาวด์จะเพิ่มเป็น 64% ในอีกสามปีข้างหน้า

ขณะที่ การที่ทุกคนยังคงรับรู้ได้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเตรียมธุรกิจของตนให้พร้อมสำหรับอนาคต ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคลาวด์จะยังคงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และปีต่อๆ ไป

ใช้งานง่าย-ผลตอบแทนสูงสุด

แต่ทว่าในขณะที่ผู้นำด้านไอทีทำงานเพื่อปรับระบบไอทีขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ก็มักเกิดคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าควรจะรัน เวิร์กโหลดต่างๆ ไว้บนแพลตฟอร์มใด

นูทานิคซ์แนะว่า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากคลาวด์ องค์กรอาจเลือกเปลี่ยนไปใช้พับลิคคลาวด์อย่างก้าวกระโดดเพราะรวดเร็วและประหยัดกว่า, อาจทำการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อให้มีความคล่องตัวเหมือนการใช้คลาวด์ หรืออาจเลือกใช้ไฮบริด-มัลติคลาวด์

อย่างไรก็ดี องค์กรธุรกิจล้วนต้องการชุดเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้องค์กรได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนไอที โดยเฉพาะด้านคลาวด์