‘ไอออน’ ดึง ‘พลังดิจิทัล’ สร้างมิติใหม่ ‘โลกพลังงาน’

‘ไอออน’ ดึง ‘พลังดิจิทัล’  สร้างมิติใหม่ ‘โลกพลังงาน’

จิ๊กซอว์สำคัญของการก้าวไปสู่ Net Zero คือ การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างจุดต่างให้กับธุรกิจ

ยุคที่ดิจิทัลเข้ามาสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ในกลุ่มพลังงานเริ่มได้เห็นยูสเคสที่น่าสนใจของการใช้ “พลังงานโซลาร์” ซึ่งอนาคตหากเกิดขึ้นได้แพร่หลายเป็นรูปธรรม จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับทั้งภาคครัวเรือน องค์กรธุรกิจ สอดรับไปกับเทรนด์โลกที่กำลังมุ่งสู่ “Net Zero” อย่างจริงจัง

พีรกานต์ มานะกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (ION) ผู้จัดหาโซลูชันพลังงานโซลาร์ครบวงจร เผยว่า ไอออนวางกลยุทธ์นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการให้บริการ ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก สามารถควบคุม บริหารจัดการพลังงานได้แบบเรียลไทม์

โดยมีมุมมองว่า เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างจุดต่างให้กับธุรกิจ ภายใต้ความท้าทายของบริษัทสตาร์ทอัพผู้ให้บริการรายย่อย ที่ต้องเผชิญทั้งด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งระบบที่มีความยุ่งยาก ขณะเดียวกันกฏเกณฑ์และการสนับสนุนด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐยังไม่ค่อยมีความชัดเจน

ไอออน วางโรดแมปนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้พัฒนาทั้งในส่วนของโซลาร์เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม, ออมนิแชนแนลแพลตฟอร์ม, ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า การเชื่อมโยงระบบกับภาครัฐ เพย์เมนท์ มีการประมวลผลเชิงบิ๊กดาต้า และนำมาพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนเฟสต่อๆ ไปจะมีการนำเทคโนโลยีเอไอ แมชีนเลิร์นนิง ออโตเมชั่น มาต่อยอดทำให้ระบบการตรวจสอบ บริหารจัดการ การให้บริการทำงานได้แบบอัตโนมัติ ผสมผสานเชื่อมโยงไปกับแพลตฟอร์มของหน่วยงานพันธมิตร สมาร์ทโฮม รวมถึงโฮมออโตเมชั่นต่างๆ

ปูทางก้าวสู่ ‘Net Zero’

ปัจจุบัน ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนซึ่งจะนำไปสู่การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและความยั่งยืน ธุรกิจองค์กรต่างออกมาประกาศตั้งเป้าหมาย “Net Zero” อย่างจริงจัง ทั้งได้เห็นว่าหน่วยงานขนาดใหญ่เริ่มปฏิรูปการใช้พลังงานรูปแบบดั้งเดิมไปสู่พลังงานหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม การก้าวไปสู่ Net Zero นั้น จิ๊กซอว์สำคัญคือ “การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้อย่างไม่มีข้อจำกัด” โดยเฉพาะในภาคครัวเรือน ที่อยู่อาศัย รวมถึงองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มักมีข้อจำกัดในการเข้าถึง เนื่องจากราคาอุปกรณ์และการติดตั้งยังมีต้นทุนที่สูง 

ไอออน จึงได้วางกลยุทธ์ลุยธุรกิจพลังงานโซลาร์ครบวงจร มุ่งสร้างโอกาสให้ภาคครัวเรือนรวมถึงองค์กรธุรกิจ สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ฟรี แก้ปัญหาต้นทุนการติดตั้งโซลาร์ราคาเอื้อมถึงยาก โฟกัสทั้งตลาดผู้ใช้งานรายย่อย ที่อยู่อาศัย และองค์กรธุรกิจที่ต้องการติดตั้งระบบโซลาร์ขนาดต่ำกว่า 1 เมกะวัตต์

โดยรูปแบบการให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การให้บริการแบบ “Private PPA” โมเดลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดฟรี และไอออนจะเข้าไปดูแลลงทุนติดตั้งระบบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ด้านค่าไฟฟ้าจากการใช้บริการแบบ PPA นี้จะมีราคาต่ำกว่าการใช้ไฟจากการไฟฟ้าประมาณ 20-40% ทางไอออนจะทำสัญญาการใช้ไฟฟ้ากับลูกค้าเป็นระยะเวลา 15 ปี เมื่อครบกำหนดสัญญารับสิทธิใช้ไฟฟรีอีกอย่างน้อย 10 ปี หรือตลอดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์ ซึ่งปัจจุบันมีอายุขั้นต่ำ 25 ปี

หวัง 5 ปีคว้าดีล 3,750 ล้านบาท 

อีกหนึ่งโมเดลคือ การให้บริการแบบ “EPC” รูปแบบ “รับเหมา” ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบโซลาร์ให้กับลูกค้า ครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และบ้านเดี่ยว

นอกจากนี้ ใช้กลยุทธ์ร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ในการเข้าไปติดตั้งโซลาร์โซลูชันในโครงการที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ สนับสนุนให้ครัวเรือนเข้าถึงพลังงานสะอาดในวงกว้าง ควบคู่ไปกับการบุกตลาดองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้าถึงพลังงานสะอาดโดยไม่ต้องลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์และไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

ปี 2565 คาดว่าจะมีโครงการติดตั้งใหม่ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 625 ล้านบาท วางเป้าหมายการเติบโตระยะ 5 ปี ติดตั้งโซลาร์โซลูชันกำลังการผลิตไฟฟ้า 150 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นมูลค่าโครงการ 3,750 ล้านบาท

“เรามุ่งสร้างการเติบโตและความอยู่รอดด้วยการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ผลักดันให้เกิดการใช้งานในภาคครัวเรือน ให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องความเร็ว การสร้างมาตรฐาน ประสิทธิภาพ มีความชัดเจนทั้งด้านราคา ขั้นตอน นำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับ และที่สำคัญผู้ใช้งานต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด”

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์