เปิดงาน 5G Big Move รัฐตั้งเป้าดัน 5G เพิ่มมูลค่าจีดีพีไทย 5.5 เท่า

เปิดงาน 5G  Big Move รัฐตั้งเป้าดัน 5G เพิ่มมูลค่าจีดีพีไทย 5.5 เท่า

เปิดงาน 5G Thailand Big Move "ประวิตร" รองนายกฯ เร่งดัน 5G ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลักประเทศ คาดดันมูลค่าจีดีพีไทยเพิ่ม 5.5 เท่า ภายในปี 2578

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานเปิดงาน  5G Thailand Big Move กล่าวว่า  รอบปีที่ผ่านมา วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการใช้ชีวิต การทำธุรกิจแบบเดิมไม่สามารถคงอยู่ได้ ทุกประเทศต้องปรับตัว เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพื่อต่อสู้กับโลกที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา 
 ประเทศไทยได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ปรับตัวรับความท้าทายของโลกได้ดี เราเป็นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยี 5จี ปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล พลิกโฉมประเทศ 

รัฐบาลมีนโยบายนำเทคโนโลยี 5จี ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับการศึกษา  คุณภาพชีวิต และการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 5จี ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติได้ต่อไป 
 

เทคโนโลยี 5จี จะมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศในโลกวิถีใหม่ รัฐบาลมีความพยายามผลักดันให้เทคโนโลยี 5จี สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม และเป็นฐานรากที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทยในอนาคต  เราพยายามผลักดันให้เทคโนโลยี 5จี เป็นกลไกในการพลิกโฉมประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก สนับสนุนโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ สร้างโอกาสการแข่งขัน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งของไทย

มีการคาดการณ์ว่า เทคโนโลยี 5จี จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับโลกธุรกิจได้กว่า 950-1,200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2025 ประโยชน์ของ 5จี ที่มีอย่างมหาศาลในการที่นำมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตั้งแต่ในระดับภาคธุรกิจ ไปจนถึงการพลิกโฉมประเทศให้ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก ดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์การเติบโตในอนาคต 

ในประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า เทคโนโลยี 5จี จะสร้างเม็ดเงินได้มากกว่า 6.5 แสนล้านบาท และช่วยเพิ่มมูลค่าจีดีพีให้กับประเทศไทย 5.5 เท่า ภายในปี 2578 แสดงให้เห็นว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางของเมืองอัจฉริยะแห่งภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์