"สถานการณ์น้ำ" จิสด้า เผยภาพถ่ายดาวเทียม 4 จังหวัดอีสาน โคราชอ่วมที่สุด

"สถานการณ์น้ำ" จิสด้า เผยภาพถ่ายดาวเทียม 4 จังหวัดอีสาน โคราชอ่วมที่สุด

GISTDA เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียม "สถานการณ์น้ำ" พื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 343,062 ไร่

(19 ต.ค.2564) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียม "สถานการณ์น้ำ" พื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 343,062 ไร่

 

 

GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ติดตาม "สถานการณ์น้ำท่วม" ขังในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณบางส่วนของจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และ บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 343,062 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติด

 

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th