“จิสด้า” ใช้ดาวเทียมจับภาพ “ชัยภูมิ” น้ำเต็มเมือง!

“จิสด้า” ใช้ดาวเทียมจับภาพ “ชัยภูมิ” น้ำเต็มเมือง!

“จิสด้า” เผยภาพดาวเทียม จ.ชัยภูมิ ให้เห็นกันชัดๆ ซึ่งเป็นภาพจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) ที่โคจรผ่านประเทศไทย ของวันที่ 29 กันยายน 2564 เมื่อเวลา 11.14 น. พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เต็มพื้นที่

 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) พบว่าปัจจุบันชัยภูมิยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ประมาณ 230,000 ไร่ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ชุมชน และบริเวณริมแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำย่อย รวมถึงเส้นทางการจราจร

นอกจากนี้ ภาพจากดาวเทียมดังกล่าวจะเห็นว่ามีมวลน้ำปรากฏเป็นโทนสีน้ำตาล ซึ่งหมายถึงมวลน้ำที่มีอัตราการไหลช้า หรืออาจจะเป็นน้ำนิ่งในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมวลน้ำเหล่านี้จะไหลจากอำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าสู่เขตอำเภอแวงใหญ่ และอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวหรือใกล้เคียง โดยเฉพาะแนวริมตลิ่ง ริมลำน้ำสายหลักสายรอง เฝ้าสังเกตสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

 

 

“จิสด้า” ใช้ดาวเทียมจับภาพ “ชัยภูมิ” น้ำเต็มเมือง!