"จิสด้า" ใช้ภาพดาวเทียม ติดตามน้ำท่วมจันทบุรี ตราด ท่วมแล้วเฉียด 5 หมื่นไร่

"จิสด้า" ใช้ภาพดาวเทียม ติดตามน้ำท่วมจันทบุรี ตราด ท่วมแล้วเฉียด 5 หมื่นไร่

"จิสด้า" ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Cosmo Skymed-2 วันที่ 13 ตุลาคม 64 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเผยจันทบุรี ตราด ท่วมแล้วเฉียด 5 หมื่นไร่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบน้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของร้อยเอ็ด สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ

ท่วมแล้วเฉียด 5 หมื่นไร่

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออก ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดจันทบุรี และตราด รวมทั้งสิ้น 47,610 ไร่ โดยที่จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ที่อำเภอขลุง จำนวน 20,268 ไร่ ในขณะที่จังหวัดตราด ในอำเภอเขาสมิง ได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นกันอยู่ที่ 13,947 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ใกล้ริมสองฝั่งลำน้ำ 

 

 

ทั้งข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed-2 ยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และอำนาจเจริญGISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed-2 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และอำนาจเจริญ ประมาณ  178,642 ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน มวลน้ำเหล่านี้กำลังไหลไปยังอุบลราชธานีออกสู่แม่น้ำโขงต่อไป

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th