จิสด้า” เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 พบน้ำท่วมขังในพื้นที่สระบุรี-อยุธยา

จิสด้า” เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 พบน้ำท่วมขังในพื้นที่สระบุรี-อยุธยา

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 จากการที่จิสด้า ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-1 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในทุ่งนา บริเวณอำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รวมถึงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันจังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 8,500 ไร่ และ 170,000 ไร่ ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมแม่น้ำสายหลักสายรอง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

 

 

 

จิสด้า” เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 พบน้ำท่วมขังในพื้นที่สระบุรี-อยุธยา

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th