กลุ่มเบญจจินดา ปั้น บีซีเอช เวนเจอร์ส ลุยลงทุน Deep Tech สตาร์ทอัพ

กลุ่มเบญจจินดา ปั้น บีซีเอช เวนเจอร์ส ลุยลงทุน  Deep Tech สตาร์ทอัพ

บีซีเอช เวนเจอร์ส เปิดวิสัยทัศน์ ทุ่มลงทุนธุรกิจ StartUp เลือกกองทุน SeaX Ventures เพื่อซีเนอร์จี้ ธุรกิจในกลุ่มเบญจจินดา มอง Deep Technology ในสหรัฐฯ มั่นใจการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีในระดับโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เผยที่ผ่านมาลงทุนไปแล้วกว่า 450 ล้านบาท

นายพิรชัย เบญจรงคกุล  Investment Director   บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด ( BCH Ventures ) ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า บีซีเอช เวนเจอร์ส  มีวิสัยทัศน์ ที่พร้อมทุ่มลงทุน ธุรกิจ StartUp Deep Technology สร้างนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา

โดยลงทุนในกองทุนที่มีศักยภาพผลตอบแทนที่ดี ต่อยอดเทคโนโลยี จาก ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม ด้วยการขยายการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรม หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพ มูลค่าของการให้บริการที่มีอยู่เดิม โดยลงทุนในส่วน อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม  ระบบ Automation และ Robotics, IoT, Big Data และ Blockchain 

ทั้งนี้ ให้ความสนใจการลงทุนในธุรกิจ Deep Technology   ในสหรัฐอเมริกา  เนื่องจากเป็นกลุ่ม StartUp ที่ประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินการที่เติบโต และดีที่สุดในโลก

จากสถิติใน 2-3 ปีที่ผ่านมา  กลุ่ม Deep Technology     ในสหรัฐฯ ยังคงเติบโตในอัตราระหว่าง  15 – 20 %  ขณะที่ GDP อัตราการเติบโตอยู่ที่ 2-3% ต่อปี 

ขณะเดียวกัน บีซีเอช เวนเจอร์ส ให้ความสนใจทุนในอุตสาหกรรมที่สามารถให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ แม้ในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19   เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

รวมถึงสนใจลงทุนในบริษัทที่เตรียมตัวเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

นายพิรชัย กล่าวว่า ล่าสุดนี้  บีซีเอช เวนเจอร์ส ได้ลงทุนในกองทุน “ Southeast Asia  Exponential Ventures ” หรือ SeaX  Ventures  มีเป้าหมายการลงทุนในกลุ่ม Deep Technology   ด้วยประสบการณ์ผู้บริหารกองทุนที่มีประสบการณ์ อย่างเช่น น.พ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ รวมทั้งผลการดำเนินงานในการบริหารกองที่ผ่านมาจะต้องประสบความสำเร็จ ซึ่งกองทุน SeaX ตอบโจทย์เกณฑ์การลงทุนของกลุ่มได้  เนื่องจากที่ผ่านมาสามารถ exit  บริษัทได้แล้ว  1 แห่ง คือ บริษัท Band Protocol  จากการขายในตลาด IEO  บางส่วน โดยมีผลตอบแทน IRR เท่ากับ 307.5 % 
 

“ บีซีเอช เวนเจอร์ส ลงทุนในกองทุนด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ เนื่องจากเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งในภาวะการณ์ปกติ และภาวะวิกฤต ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 450 ล้านบาท ” คุณพิรชัยกล่าว